Vård i enskildhet (VIE)

Vad?

Vi kan besluta att du ska få vård i enskildhet. Du får då under en tid bo i en egen del av LVM-hemmet där du ska ha ständig tillgång till personal.

Varför?

För att kunna anpassa vården efter dina individuella behov.

När?

Om vi bedömer att det behövs utifrån ditt behov av vård eller för din eller andras säkerhet. Hur länge? Du ska inte vårdas i enskildhet längre tid än vad som är absolut nödvändigt. Ett beslut om vård i enskildhet gäller som längst i sju dagar, men kan omprövas tidigare om du inte längre behöver sådan vård. Om det behövs kan tiden också förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

Det kommer alltid vara någon personal hos dig om du vill det. Om vi bedömer att det är lämpligt utifrån din trygghet och säkerhet kan vi låta dig vara ifred kortare stunder om du själv ber om det. Det kan också vara så att du får träffa de andra klienterna på vissa tider, till exempel vid aktiviteter, om vi bedömer att det är bra för dig.

Dela sidan med andra