Kommunikation och besök på SiS

Vi får bestämma när och hur mycket du får använda telefon och internet. Tanken är att du som är på ett ungdomshem med normal säkerhet (Nivå 3) ska få använda din egen mobiltelefon och annan elektronisk utrustning som du kan använda för att ha kontakt med andra, exempelvis dator, surfplatta och smarta klockor så mycket som det är lämpligt. Men vid dygnsvila, sysselsättning eller behandlingsaktiviteter får vi samla in sån utrustning och lägga den i ett låsbart skåp. Det innebär att utrustningen t.ex. kan samlas in när du är i skolan och på natten.

Begränsningar

Du ska få kommunicera med och ta emot besök av personer utanför SiS, men om det behövs kan SiS vägra eller begränsa din kommunikation och besök på olika sätt.

Vad?

Vi får vägra eller begränsa vilka du pratar med. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom att vi sitter med i rummet eller använder högtalartelefon när du pratar i telefon eller använder internet. Om du vill prata med din familj på ditt hemspråk kan vi använda en tolk som översätter så att vi förstår vad som sägs. Du och den du pratar med ska få veta i förväg om vi kommer avlyssna samtalet på något sätt. Om det inte räcker med att någon är med och avlyssnar eller på annat sätt begränsar samtalet så får vi besluta att vägra ditt samtal. Vi får också omhänderta din mobiltelefon och annan utrustning för EKT under tiden du begränsas och lägga den i ett låsbart skåp. Vi skriver noga ner vilka saker vi har omhändertagit i din journal. Du får tillbaka dina saker senast när beslutet om att vägra eller begränsa slutar.

Om vi bedömer att besöket är lämpligt kan vi besluta att besöket ska ske med någon typ av övervakning, till exempel kamera, avlyssning, tolköversättning eller personalnärvaro. Om vi bestämmer att besöket behöver övervakas eller kontrolleras på något sätt ska du och din besökare få information om det i förväg.

När du vill ha kontakt eller ta emot besök får SiS utreda vem du vill ha besök av för att kunna bedöma om kontakten eller besöket är lämpligt. Då kan vi till exempel fråga soc om personen. Vi kommer också att få utreda om personen är misstänkt eller dömd för något brott. Innan vi gör en sådan utredning ska vi berätta det för dig och den som du vill ha besök av.

Varför?

För att du inte ska ha kontakter eller ta del av material som kan vara skadligt för dig, din vård eller ordningen vid hemmet, eller för någon utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att du inte ska få hjälp att föra in droger på ungdomshemmet eller ha olämplig kontakt med någon utanför hemmet.

Hur länge?

Varje beslut gäller som längst 30 dagar, och vi prövar möjligheten till mindre eller inga begränsningar hela tiden. Om det behövs kan tiden förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

Du har rätt att kontakta din socialsekreterare, din advokat, ditt offentliga biträde eller andra myndigheter, som t.ex. IVO, så länge vi kan vara säkra på att det verkligen är den personen.

SiS kan inte förbjuda dig att ha kontakt med din vårdnadshavare. Men det kan soc göra och då måste vi på SiS följa det beslutet.

Dela sidan med andra