Regeringen förstärker ledningskapaciteten inom SiS

Idag fattade regeringen beslut om att förstärka ledning och styrning på Statens institutionsstyrelse (SiS), genom tillsättandet av en överdirektör. Det sker genom en förändring av myndighetens instruktion. Frågan om vem som utnämns som överdirektör bereds ännu inom regeringskansliet och beräknas vara klar efter sommaren.

Syftet med förstärkningen är få mer kraft i genomförandet av det viktiga utvecklingsarbete som bedrivs inom myndigheten. Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark är involverad i processen inför regeringens utnämning.

Bildtext: Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

– Myndigheten har fortsatt stora utmaningar för att klara vårt grunduppdrag. En överdirektör kommer ge mig bättre förutsättningar och mer stöd i att få effekt av de förändringar vi behöver få till inom myndigheten. Genom utnämningen av en överdirektör kommer vi kunna stärka uppföljningen av de åtgärder vi behöver vidta för att bättra kunna möta de krav och förväntningar omvärlden har oss, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Nyhet,

Dela sidan med andra