"Kan jag, kan du": SiS unga berättar 2024 är här

Årets bok har titeln "Kan jag, kan du".

”Nu har jag framtidsdrömmar och planer framöver”, skriver en ungdom i årets bok.

Det är framtidsdrömmar som är temat för årets SiS unga berättar. De unga på SiS skriver om hur livet har varit, om det som gör ont, om sina drömmar, sina förhoppningar och om viljan till förändring. Berättelserna vittnar ofta om svåra situationer under uppväxten och flera texter beskriver mörka händelser och tankar. Samtidigt skriver många om vad de har gjort för att växa och förändra sin situation.

– Många historier slutar med att de vet vad de vill satsa på, säger en lärare på SiS Ungdomshem i Hässleholm i en tidigare intervju.

Viljan att ge andra styrka och hopp

I årets bok är det även tydligt att de som skriver vet att andra i samma situation kommer att läsa boken. Många ger råd och stöd till andra unga som också är placerade eller kommer att placeras på SiS.

– Lärarna berättar att de unga känner igen sig i varandras skildringar och får bekräftat att de inte är ensamma om att vara på SiS, om att må dåligt eller känna att de har gjort fel, säger Birgitta Dahlberg, SiS ungdomsvårdsdirektör.

Ungdomarnas egen plattform

Texterna i boken är skrivna av barn och unga under tiden de är placerade på SiS ungdomshem. I boken har de unga fått sätta egna ord på sina tankar, känslor och erfarenheter. Bidragen är skrivna antingen i form av dikter, eller som ett brev till en vän; andra är utformade som en text i en dagbok.

– Hur barn och ungdomar upplever sin tid på SiS kan bara de själva beskriva, därför är deras berättelser nödvändiga och viktiga. Genom boken får vi ta del av flera skildringar om att vara placerad på ungdomshem, säger Birgitta Dahlberg.

”Flera år senare står jag här och har varit ren i flera månader, jag lever och jag vill ändras. Jag sitter här på sis men jag vet att när jag kommer ut så har jag folk som väntar på mig. Jag vet att alla kan klara de bara om man vill se till att kämpa”, skriver BRUDEN SOM DANSAR MED DEMONER / SNART UTE IGEN, i årets bok.

20-årig skrivarsatsning inom SiS skolverksamhet

Nästan 80 bidrag har samlats in till årets pocketbok SiS unga berättar. I 20 år har eleverna på SiS skolor deltagit i denna skrivarsatsning, och sedan 16 år samlas texterna i en bok.

Att delta med bidrag till SiS unga berättar är frivilligt. Texterna är oredigerade och de unga skribenterna är anonyma.

Det finns väldigt få regler för att skriva i boken, vilket bidrar till att även elever som inte är vana att skriva ser att ”här kan även jag lyckas”.

Pocketboken "Kan jag, kan du" är gratis och kan beställas eller laddas ner direkt som PDF på sidan SiS unga berättar. Där kan du läsa mer om bokprojektet, och även ladda ner ”SiS unga berättar”-böcker från föregående år.

Nyhet,

Dela sidan med andra