SiS får ny hälso- och sjukvårdsorganisation

Nu skapas en ny hälso- och sjukvårdsorganisation inom SiS. Syftet är att kvalitetssäkra en patientsäker och likvärdig hälso- och sjukvård för barn, unga och klienter inom SiS.

Statens institutionsstyrelse, SiS, har utrett hur myndighetens hälso- och sjukvård skulle kunna organiseras, utifrån en intern kartläggning som genomfördes 2023. SiS generaldirektör har nu fattat beslut om en ny organisation för myndighetens hälso- och sjukvård. 

Myndigheten får en ny sektion

SiS hälso- och sjukvårdsarbete kommer att organiseras genom en nyinrättad sektion, Sektionen för hälso- och sjukvård, som placeras inom myndighetens Forsknings- och utvecklingsavdelning.

– Den nya sektionen ska kvalitetssäkra en patientsäker och likvärdig hälso- och sjukvård för de placerade på SiS, och skapa förutsättningar för ett tydligare mandat att leda och styra i hälso- och sjukvårdsfrågor, berättar forsknings- och utvecklingsdirektör Jenny Kärrholm.


Bildtext: Jenny Kärrholm, SiS Forsknings- och utvecklingsdirektör


Den nyinrättade sektionen ska bland annat se över tillgängligheten till läkare för barn, unga och vuxna klienter. Samtidigt behöver hänsyn tas till den pågående statliga utredningen om myndighetens uppdrag, liksom förslaget som lagts i utredningen om Barn och unga i samhällets vård.

Den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen

SiS ska bedriva en god vård och behandling i enlighet med myndighetens uppdrag och vara en plats för förändring för barn, ungdomar och klienter.

I en kartläggning som myndighetens forsknings- och utvecklingsavdelning presenterade hösten 2023 över SiS hälso- och sjukvård, framkom ett behov av att samla ledning och styrning av hälso- och sjukvårdsuppdraget för att underlätta och kvalitetssäkra normering och uppföljning.

Enligt förslaget ska SiS hälso- och sjukvård organiseras så att förutsättningar skapas för enhetlig och kvalitetssäkrad ledning och styrning av verksamheten på både lokal och nationell nivå, för att barn och unga samt vuxna klienter ska få en patientsäker och likvärdig hälso- och sjukvård med hög kvalitet.

Som en del i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen anställs en medicinsk rådgivare på huvudkontoret. Rådgivaren kommer vara stöd till generaldirektören i rollen som vårdgivare och till forsknings- och utvecklingsdirektören. 

 

Nyhet,

Dela sidan med andra