IVO stänger tillfälligt ned verksamheten vid SiS ungdomshem Långanäs

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att tillfälligt förbjuda SiS att bedriva verksamhet vid avdelningarna Torpet och Änglagården på Långanäs ungdomshem i Eksjö. IVO grundar beslutet i att allvarliga missförhållanden framkommit via upplysningar samt vid tillsynsmyndighetens inspektion av ungdomshemmet.

– SiS ser allvarligt på uppgifterna. Vi har redan för en tid sedan inlett utredningar av händelserna, men ännu inte kunnat bekräfta de uppgifter som ligger till grund för IVO:s beslut. Utredningarna kommer att fortgå samtidigt som vi nu påbörjar en skyndsam men kontrollerad stängning av de två avdelningarna. De placerade flickorna på Långanäs kommer att omplaceras till andra ungdomshem i nära samråd med socialtjänsten. Det är viktigt att den processen blir så trygg som möjligt, säger SiS ungdomsvårdsdirektör Birgitta Dahlberg.

IVO:s beslut innebär att verksamheten ska ha stängts senast den 28 juni 2024. Detta medför att de i dagsläget drygt tio flickor som är placerade på Långanäs kommer att behöva omplaceras till andra ungdomshem. Åtgärder för att verkställa stängningen av de båda avdelningarna vidtas omgående. Samtidigt fortsätter SiS utredningar, och det redan påbörjade arbetet för att säkerställa en trygg och säker vårdmiljö.

IVO:s pressmeddelande

Nyhet,

Dela sidan med andra