Amila Srabovic blir SiS nya missbruksvårdsdirektör

Måndagen den 26 augusti tillträder Amila Srabovic som ny missbruksvårdsdirektör för Statens institutionsstyrelse. Amila kommer närmast från Stiftelsen Stora Sköndal där hon varit områdeschef för stöd och omsorg.

Amila Srabovic har utsett till ny missbruksvårdsdirektör för Statens institutionsstyrelse, SiS. Hon kommer närmast från Stiftelsen Stora Sköndal, där hon varit områdeschef för stöd och omsorg. Amila har även erfarenhet av att ha arbetat som chef med ansvar för bl.a. LSS-boenden inom Botkyrka kommun och Stockholms stad. Hon har också varit verksam inom den privata vårdsektorn där hon under en period varit verksamhetschef vid Attendo LSS. Den röda tråden i Amilas bakgrund är att hon har varit verksam inom många olika delar - alltifrån socialpsykiatri, samsjuklighet, missbruksproblematik. Samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer, till exempel inom psykiatrin, har också varit viktiga delar.

Amila Srabovic, SiS nya missbruksvårdsdirektör. 
Fotograf: Liza Simonsson, @Lizafoto

– Det känns både glädjande och hedrande att ha fått förtroendet att leda missbruksvården inom en av de viktigaste myndigheter vi har. Jag ser fram emot att fortsätta att driva det pågående utvecklingsarbetet tillsammans med alla medarbetare och övriga kollegor inom SiS. Att kunna bidra till att ge den bästa vård och behandlingen genom att möta varje individ utifrån den enskilda personens förutsättningar och behov av stöd, är det som driver mig i vardagen, säger Amila Srabovic.

För att skapa de bästa förutsättningarna för en god introduktion och överlämning kommer tillförordnad missbruksvårdsdirektör Helena Müller och Amila Srabovic överlappa varandra under viss tid i augusti månad.

Nyhet,

Dela sidan med andra