FoU-dag lyfte SiS-finansierad forskning

Niklas Långström (KI) och Mia Jörgensen (SiS)

Forskningen har stor betydelse för SiS verksamhet. SiS årliga forsknings- och utvecklingsdag, FoU-dagen, ägde rum den 4 juni. Där delade forskare med sig av sina studier och forskningsprojekt.

SiS finansierar forskning om den egna verksamheten samt barn-, ungdoms- och klientgrupper, i syfte att förbättra vården och höja personalens kompetens. Årligen delas upp till sex miljoner kronor ut till externa forskningsprojekt. FoU-dagen bjöd på kunskap från flera SiS-finansierade studier och projekt.

Även SiS medarbetare redovisade pågående utvecklingsarbete inom ungdomsvården.

I filmen nedan finns en sammanfattning av två av dagens programpunkter.

  • Niklas Långström (docent i barn- och ungdomspsykiatri, KI) och Mia Jörgensen (psykolog vid SiS ungdomshem Bärby) berättar om en SiS-finansierad studie som undersöker metoden STOPPA. Se toppbilden.

  • Robin Gålnander och Christoffer Carlsson (forskare i kriminologi, Stockholm universitet) beskriver sin SiS-finansierade studie om hur myndighetens arbete påverkas av att vissa placerade ungdomar har anknytning till kriminella nätverk, hur dessa unga ser på tiden efter SiS och vilka behov de har för att bryta med den tidigare livsstilen.

Se intervjuer med några av talarna

 
Nyhet,

Dela sidan med andra