Nyheter

 • SiS tjänstekläder redo för införande


  Nyhet

  SiS påbörjar nu införandet av tjänstekläder. Implementeringen kommer att ske stegvis och inleds på fyra institutioner innan sommaren.

 • Viktig rapport för SiS fortsatta arbete


  Nyhet

  I rapporten ”Vem ska tro på mig?” har barnrättsorganisationerna Barnrättsbyrån och Childhood kartlagt förekomst och typ av sexuella övergrepp mot barn placerade på SiS de senaste åren. Som myndighet välkomnar vi rapporten, och tar med oss dess viktiga slutsatser i det fortsatta arbetet.

 • SiS ungdomshem måste få kraftigt ökade resurser


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) vårdar samhällets allra mest utsatta. Av de runt 30 000 barn och unga som får vård utanför hemmet varje år kommer drygt 1 000 till SiS 21 särskilda ungdomshem. Den förväntansbild och de krav som ställs på SiS är höga, och det med all rätt.

 • SiS budgetunderlag 2024–2026 inlämnat till regeringen


  Nyhet

  SiS gör viktiga förflyttningar samtidigt som myndigheten bedriver samhällsviktig verksamhet. Men för att möta de behov som aktuella samhällsförändringar kräver behövs resursförstärkningar.

 • Ny LVM-metod ska öka möjligheterna till ett självständigt och gott liv


  Nyhet

  Sedan 2019 har SiS börjat införa behandlingsmetoden ”Ett självständigt liv” (ESL) på LVM-institutioner. Programmet ska hjälpa klienter med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning till ett självständigt och gott liv.

 • Viktiga kliv framåt för SiS under 2022


  Nyhet

  SiS årsredovisning för år 2022 är klar. Bland resultaten märks färre avvikningar inom sluten ungdomsvård och att avskiljningarna minskat kraftigt inom missbruksvården.

 • Avvikningar inom sluten ungdomsvård fortsätter minska


  Nyhet

  SiS redovisar fortsatt förbättrat resultat gällande avvikningar inom sluten ungdomsvård. Till följd av myndighetens omfattande säkerhetsarbete avvek två unga under 2022, en minskning från 26 stycken 2020 och sex stycken 2021.

 • Gemensamt ansvar krävs för att lösa platsläget


  Nyhet

  Onsdag den 8 februari publicerade Justitieombudsmannen (JO) en rapport som innehöll kritik av SiS arbete för att lösa platsläget inom ungdomsvården. Myndigheten ser allvarligt på kritiken och konstaterar att ytterligare ansträngningar inom en rad områden krävs.

 • Aktuell forskning presenterades på SiS FoU-dag


  Nyhet

  SiS pågående forskning, en effektiv behandlingsmodell och utvärdering av vårdkonceptet SFA inom ungdoms- och LVM-vården. Se filmen från SiS FoU-dag 2023.

 • Instruktion för placering ska ge ökad kunskap


  Nyhet

  Nu finns en tydlig och överskådlig beskrivning av placeringsprocessen för SiS ungdomshem och LVM-hem. Instruktionen ska ge ökad kunskap i hela SiS och en gemensam bild av de olika delarna i placeringsförfarandet.

Dela sidan med andra