Möt SiS på Barnrättsdagarna

Bilden visar en illustration på två flickor som håller varandra om ryggen.

Den 8-10 april medverkar vi på Barnrättsdagarna i Karlstad. I år arrangerar vi ett panelsamtal ”Samtala med SiS” i vår monter.

På årets barnrättsdagar ser vi fram emot att berätta mer om vårt många gånger svåra men meningsfulla uppdrag. Temat för dagarna är ”Barnets rättigheter när föräldrar har svårigheter”. Du träffa våra verksamhetsexperter i SiS monter som finns på plan 3, plats 16.

SiS panelsamtal

Under luncherna har vi en halvtimmes panelsamtal i vår monter. Syftet är att öka kunskapen om SiS uppdrag. I panelen ingår medarbetare med kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. Vi ger ett verksamhetsnära perspektiv i kombination med barnrättsexperter och metodutvecklare från huvudkontoret. Vi kommer också svara på frågor. Frågor går att lämna i förväg i en låda i montern, men kan också ställas under pågående samtal.

Panelsamtal 9 april, klockan 12.20 – 12.50

Vi berättar om vårt uppdrag från placering till utskrivning. Du får även veta hur vi jobbar med barnrätt, hur barn och unga kan göra sin röst hörd och hur vi samverkar med andra.

Panelsamtal 10 april, klockan 12.20 – 12.50

Välkommen till samtal om utmaningar och möjligheter för att upprätthålla barns relationer med sina föräldrar under tiden de är placerade hos oss. Och är det alltid till barnets bästa att ha en relation med en förälder som har svårigheter?

I vår monter lyfter vi även fram:

  • Rättighetsfoldrar som ges till ungdomar när de skrivs in på SiS ”Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem”
  • Trygghetsplan för ungdomar
  • SiS klagomålsfunktion

Vi ses i Karlstad! 

Barnrättsdagarna (Barnrättsdagarnas webbplats)
Möt Statens institutionsstyrelse under Barnrättsdagarna  (Barnrättsdagarnas webbplats)

Nyhet,

Dela sidan med andra