SiS behöver ökade anslag

SiS gör viktiga framsteg inom bland annat säkerhet när samhällets behov av en god, trygg och säker tvångsvård aldrig har varit större. Men för att möta utvecklingen av fler platser, ökad vårdtyngd och längre vårdtider behövs resursförstärkningar.

I dag, den 1 mars, har SiS överlämnat budgetunderlaget för åren 2025–2027 till regeringen. Det visar bland annat att kapaciteten inom ungdomsvården behöver utökas för att myndigheten ska kunna utföra samhällsuppdraget och anvisa plats omedelbart.

Förutom det behöver SiS fortsätta arbetet med att anpassa och differentiera vården för att tillgodose barn och ungas vårdbehov på bästa sätt. Mer resurser behövs även till arbetet med likvärdighet av ungdoms- och LVM-hemmens organisation för att kunna ge barn, unga och klienter samma förutsättningar till förändring samt till att föryngra och anpassa den fysiska miljön till barns, ungas och klienters behov.

– Det är väsentligt att SiS långsiktiga planeringsförutsättningar och anslagsbehov beaktas för att vi som myndighet ska kunna finansiera verksamheten, säkra vår kompetensförsörjning och erbjuda en trygg och säker vård för de barn, unga och klienter som vårdas på SiS, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Relaterade länkar

Här kan du ta del av SiS budgetunderlag för åren 2025–2027 (pdf).

Viktiga framsteg för SiS 2023

Nyhet,

Dela sidan med andra