SiS-hem tar krafttag mot otillåten påverkan

När våld och gängkriminalitet ökar i samhället höjs även riskerna för otillåten påverkan på SiS-hemmen. Därför pågår sedan i höstas kunskapshöjande insatser för de anställda – först ut i satsningen är ungdomshemmet Tysslinge utanför Södertälje. 

– Vi behöver öka kunskapen om otillåten påverkan, och lyfta fram riskerna man ställs inför som medarbetare och tjänsteman. Nu har vi kompetenshöjande insatser om hur man agerar förebyggande och vad man ska vara uppmärksam på, säger Mikael Skaldeman, institutionschef på Tysslinge ungdomshem.

Både grovt våld och gängkriminalitet når allt längre ner i åldrarna. Den stora förändringen, som SiS personal upplever det, är att våldet idag är planerat och används i syfte att uppnå något. Av hot- och våldsincidenter på Tysslinge förra året handlade ett fåtal om otillåten påverkan, dessa blir dock synligare när incidenter rapporteras in mer systematiskt än tidigare. Därför utbildar SiS nationella säkerhetsavdelning och säkerhetssamordnare på varje SiS-hem i att förebygga riskerna för otillåten påverkan.

Relationen som tjänsteman är central

Otillåten påverkan handlar om att styra personalen i deras tjänsteutövning. Det kan vara allt från små till stora saker, från att frångå rutiner och regler som ungdomen eller klienten inte vill infoga sig i eller att försöka få en personlig fördel, till att kunna påverka ett beslut i det egna ärendet. Ett mycket konkret exempel på otillåten påverkan är att förmå medarbetare att smuggla in otillåtna föremål som droger, mobiltelefoner eller farliga föremål, som vapen.

En central del i det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan är den professionella relationen i tjänstemannarollen.

– Skillnaden mellan att vara personlig men inte privat i umgänget med ungdomarna är exempel på när en tydlig guidning behövs för olika situationer, säger Carina Drugge, psykolog på Tysslinge ungdomshem. 

Hon pekar på den makt som SiS medarbetare har över ungdomarna bara genom att dessa är placerade för tvångsvård eller verkställer en dom på SiS. En makt som kan göra att ungdomar vill jämna ut maktbalansen åt motsatt håll. Risken för otillåten påverkan ökar också när medarbetare jobbar långa pass och umgås med ungdomarna, inte sällan flera timmar i sträck.

– Umgänget med ungdomarna skapar ju relationer, och de kan på olika sätt påverka en medarbetares val och beslut i arbetet. Påverkansförsök sker ofta gradvis, till exempel genom att den anställda först ”blir kompis” med ungdomen, säger Carina Drugge. 

Hjälper medarbetaren att sätta gränser

Genom satsningen får medarbetargruppen tillfälle att diskutera ett respektfullt bemötande som samtidigt sätter gränser för ungdomen på ett hjälpsamt sätt, liksom hur man kan vara uppmärksam på varandra och hjälpas åt att stå stadigt i sin professionella yrkesroll.  

– Att som statsanställd veta vem man är i sin roll och varför man jobbar på ett SiS-hem, det behöver man påminnas om. Det är ett pågående lärande och en kompetensutveckling som behövs idag, säger Mikael Skaldeman.

Om satsningen mot otillåten påverkan

Kunskapssatsningen mot otillåten påverkan ges inledningsvis vid fyra tillfällen över ett antal veckor och är därefter anpassat efter varje SiS-hem. Satsningen har pågått sedan augusti 2023, och hittills har tolv Sis-hem genomfört kunskapsinsatser, flera andra gör det under våren 2024.

Satsningen vänder sig till enhetschefer och personal som arbetar direkt med ungdomar och klienter, till exempel behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, psykologer och lärare i SiS skola.

Tre åtgärder för att minska risken för otillåten påverkan:

  • Berätta för din chef
  • Skriv en incidentrapport
  • Berätta för kollegorna och påminn varandra och stötta varandra i tjänstemannarollen

Om påverkansförsök mot statsanställd

Otillåten påverkan är en allvarlig företeelse för såväl individen som för samhället. Medarbetare inom SiS har, liksom många andra myndigheter som tar stora och viktiga beslut om andra människors liv, en högre risk för att utsättas för hot, våld eller trakasserier i samband med sin tjänsteutövning.

Mer information:

Otillåten påverkan (Brottsförebyggande rådets webbplats)

 

 

Nyhet,

Dela sidan med andra