SiS ungdomshem Vemyra föreslås avvecklas

SiS ungdomshem Vemyra

Statens institutionsstyrelse (SiS) har fattat beslut om att föreslå avveckling av Vemyra ungdomshem utanför Sollefteå. SiS bedömer att Vemyra på sikt inte kommer att ha rätt förutsättningar att kunna erbjuda en god, trygg och säker vård.

SiS arbetar ständigt med platskapaciteten och den strategiska lokalförsörjningen utifrån behoven hos de barn, unga och klienter som placeras i myndigheten. Efter en sammanvägd bedömning av Vemyras förutsättningar på sikt föreslår därför SiS att en planerad avveckling av ungdomshemmet påbörjas. Beslut i frågan väntas fattas inom några veckor.

– SiS bedömer att Vemyra på sikt saknar rätt förutsättningar att kunna erbjuda en god, trygg och säker vård. Vemyra har under en längre tid haft utmaningar med rekrytering och bemanning. Till detta kommer Försvarsmaktens kommande expansion i närområdet. Det är inte lämpligt att ha ett ungdomshem i anslutning till ett regemente, säger Birgitta Dahlberg, ungdomsvårdsdirektör på SiS.

Förslaget innebär att ett arbete för att avveckla verksamheten vid ungdomshemmet påbörjas så fort ett beslut har fattats. De pojkar som i dagsläget är placerade på Vemyra kommer, om inte placeringen på SiS hinner avslutas innan avvecklingen är klar, att erbjudas plats på andra ungdomshem utifrån det individuella behovet.

Avvecklingen av verksamheten ska anpassas utifrån förutsättningarna att kunna bedriva en trygg och säker vård- och arbetsmiljö. Arbetet planeras inledas omgående, och bedömningen är att Vemyra ska fortsätta bedriva verksamhet året ut.

– Vemyras medarbetare utför trots våra utmaningar ett mycket bra jobb. De går till jobbet varje dag med en vilja att bidra till positiv förändring för samhällets mest utsatta barn och unga. Som institutionschef är min första och främsta prioritering nu att säkerställa en god vård- och arbetsmiljö under resten av året, avslutar Vemyras institutionschef Johanna Karlsson.

Nyhet,

Dela sidan med andra