Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • SiS arbete kopplat till kriget i Ukraina


  Nyhet

  Situationen i Ukraina får konsekvenser även för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten följer noga utvecklingen, och ser kontinuerligt över förmågan att hantera ändrade förutsättningar för vårt samhällsuppdrag.

 • SiS årsredovisning visar på positiva resultat


  Nyhet

  2021 har varit ett händelserikt år för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten har påbörjat förflyttningar inom flera centrala verksamhetsområden.

 • Omstrukturering i ledningen på Bärby ungdomshem


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har för avsikt att inom ramen för arbetsledningsrätten omplacera 8 av 12 medarbetare i ledningsgruppen på Bärby ungdomshem. Detta sker mot bakgrund av den osunda arbetskultur, med bland annat tystnadskultur och informella ledningsstrukturer, som identifierats på Bärby ungdomshem.

 • SiS stänger tillfälligt avdelning på Bärby


  Nyhet

  För att kunna säkerställa en trygg vård- och behandlingsmiljö stängs tillfälligt avdelning Klockbacka på SiS ungdomshem Bärby från och med fredag den 11 februari. Det som ligger till grund för stängningen är att det framkommit brister i vårdmiljön, bland annat i bemötandet av placerade unga från medarbetare på avdelningen.

 • Minskat antal avvikningar och avskiljningar under 2021


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) redovisar ett lägre antal avvikningar och avskiljningar under 2021 jämfört med föregående år. Avvikningarna har minskat med drygt 22 procent, medan avskiljningarna minskat med nästan 25 procent.

 • SiS inför enhetlig larmorganisation


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) höjer säkerheten och stärker kompetensen på alla nivåer för att möta ett samhälle i förändring. SiS har nu beslutat att införa en enhetlig larmorganisation på samtliga ungdoms- och LVM-hem, i syfte att förbättra organisering vid och hantering av larmsituationer.

 • SiS generaldirektör talar på Barnkonventionsdagen


  Nyhet

  Den 2 februari talar SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark på konferensen Barnkonventionsdagen. Konferensens fokus är: Lyssna på barnen och samverka - för barnets bästa.

 • SiS renodlar LSU-uppdraget till färre ungdomshem


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) höjer säkerheten och stärker kompetensen på alla nivåer för att möta ett samhälle i förändring. Som en del i detta har SiS beslutat att de sju särskilda ungdomshem som i dag verkställer sluten ungdomsvård ska bli fem till antalet.

 • Tillfällig paus tryggar SiS kärnverksamhet


  Nyhet

  Pandemin har länge varit en stor utmaning för SiS. Just nu är bortfallet av personal så stort att viss verksamhet pausas för att skydda kärnverksamheten på ungdomshem och LVM-hem.

 • SiS erbjuder två nya tjänster till kommunerna


  Nyhet

  Från och med januari 2022 inför Statens institutionsstyrelse två nya tjänster, Mottagning och behovsbedömning samt Särskilt förstärkt avdelning.