Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pressmeddelanden/nyheter

 • Statens institutionsstyrelse inför tjänstekläder


  Pressmeddelande

  Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver ett omfattande arbete för att stärka tryggheten på myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Som en del i detta har SiS nu beslutat att alla klientnära medarbetare ska bära tjänstekläder på institutionsområdet.

 • SiS unga berättar 2021 är här!


  Nyhet

  Nu släpps antologin SiS unga berättar. I årets bok, ”Det är min tur nu!”, reflekterar ungdomarna över det som varit, de insikter de fått under resan och om att finna mod och styrka till förändring.

 • SiS inför strukturerade säkerhetsbedömningar


  Pressmeddelande

  SiS har beslutat att införa strukturerade säkerhetsbedömningar för samtliga ungdomar och klienter. Bedömningarna ska ge en aktuell och samlad bild av de säkerhetsrisker som kan indikera förhöjd risk för till exempel våld, avvikning och fritagning under hela placeringstiden.

 • SiS lämnar hyresavtalet för Lövsta ungdomshem


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har kommit överens med fastighetsägaren om att i förtid lämna hyresavtalet för Lövsta ungdomshem i Vagnhärad. Detta innebär att ungdomshemmet, som stängdes tillfälligt under våren 2019, nu fullt ut avvecklas.

 • Trygghetsplaner bidrar till tryggare vård- och arbetsmiljö


  Nyhet

  Nu släpps en rapport om konflikter och konfliktförebyggande arbete inom SiS. Studien visar bland annat att individuella trygghetsplaner bidrar till en tryggare vård- och arbetsmiljö.

 • SiS ungdomshem Johannisberg utökar antalet LSU-platser


  Nyhet

  Från och med den 1 december 2021 justeras målgruppen på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Johannisberg i Kalix. Avdelningen Älven med sju platser, som tidigare tagit emot pojkar placerade enligt lagen om vård av unga (LVU), kommer framöver att ta emot pojkar dömda till sluten ungdomsvård (LSU). Syftet med beslutet är att bättre möta efterfrågan på LSU-platser nationellt.

 • Debattartikel införd i Dagens Nyheter 29 oktober


  Nyhet

  Med anledning av veckans medierapportering och debatt om bland annat avskiljningar inom SiS verksamheter, har Elisabet Åbjörnsson Hollmark nu skrivit en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter fredagen den 29 oktober.

 • Vår syn på viktig granskning


  Nyhet

  I onsdags släppte Barnrättsbyrån och Childhood sin rapport ”… Och jag kunde inte andas”. Den är kritisk mot SiS särskilda befogenhet avskiljning, och även till SiS program för konflikthantering, No power no lose. Vi förstår att rapporten väcker många frågor. Några av dem försöker vi besvara här.

 • SiS utreder förutsättningarna för en intern tillsynsfunktion


  Nyhet

  Inom ramen för myndighetens kvalitetshöjande arbete har Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutat att utreda förutsättningarna för att inrätta en intern tillsynsfunktion. Syftet är att öka möjligheterna till att snabbare identifiera, analysera och agera på missförhållanden eller andra brister i den egna verksamheten.

 • Avdelning på Nereby stängs


  Nyhet

  Avdelningen Hällen på SiS ungdomshem Nereby i Kungälv stängs efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelningen är en låsbar akut- och utredningsavdelning.