Nyheter

 • Ökat samarbete har gett effekt inom ungdomsvården


  Nyhet

  Under den senaste veckan har antalet barn och unga som väntar på en SiS-placering inom LVU nästan halverats, från 58 till 31 stycken. SiS har i nuläget inga yngre pojkar som väntar på placering. Gemensamt med de tre storstadskommunerna tar nu SiS ytterligare ett krafttag för att säkerställa att alla tänkbara åtgärder vidtas för att kunna möta behovet.

 • Regeringen förstärker ledningskapaciteten inom SiS


  Nyhet

  Idag fattade regeringen beslut om att förstärka ledning och styrning på Statens institutionsstyrelse, genom tillsättandet av en överdirektör. Det sker genom en förändring av myndighetens instruktion.

 • Amila Srabovic blir SiS nya missbruksvårdsdirektör


  Nyhet

  Måndagen den 26 augusti tillträder Amila Srabovic som ny missbruksvårdsdirektör för Statens institutionsstyrelse. Amila kommer närmast från Stiftelsen Stora Sköndal, där hon varit områdeschef för stöd och omsorg.

 • IVO stänger tillfälligt ned verksamheten vid SiS ungdomshem Långanäs


  Nyhet

  (Ny version 25 juni) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att tillfälligt förbjuda SiS att bedriva verksamhet vid avdelningarna Torpet och Änglagården på Långanäs ungdomshem i Eksjö. IVO grundar beslutet i att allvarliga missförhållanden framkommit via upplysningar samt vid tillsynsmyndighetens inspektion av ungdomshemmet.

 • SiS kommenterar SKR:s hemställan


  Nyhet

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har måndag den 24 juni gått in med en hemställan till regeringen. SKR kräver att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att komma tillrätta med platsbristen inom SiS ungdomsvård.

 • FoU-dag lyfte SiS-finansierad forskning


  Nyhet

  Forskningen har stor betydelse för SiS verksamhet. På SiS årliga forsknings- och utvecklingsdag, FoU-dagen, delade flera forskare med sig av sina studier och forskningsprojekt.

 • Ny hälso- och sjukvårdsorganisation inom SiS


  Nyhet

  Nu skapas en ny hälso- och sjukvårdsorganisation inom SiS. Syftet är att kvalitetssäkra en patientsäker och likvärdig hälso- och sjukvård för barn, unga och klienter inom SiS.

 • "Kan jag, kan du": SiS unga berättar 2024 är här


  Nyhet

  Varje år skriver de unga om sin tid på Statens institutionsstyrelse, om livet före SiS, och om tankarna på en framtid efter SiS. Nu är årets bok ute för 16:e gången med nyskrivna texter i "Kan jag, kan du".

 • Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet


  Nyhet

  Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

 • SiS ungdomshem Vemyra föreslås avvecklas


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har fattat beslut om att föreslå avveckling av Vemyra ungdomshem utanför Sollefteå. SiS bedömer att Vemyra på sikt inte kommer att ha rätt förutsättningar att kunna erbjuda en god, trygg och säker vård.

Dela sidan med andra