Pressmeddelanden/nyheter

 • Ny forskningsstudie på SiS: "Hur går det för ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem?”


  Nyhet

  Nu startar forskningsprojektet "Hur går det för ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem?" Det är en SiS-finansierad registerstudie som leds av forskaren Peter Larm.

 • SiS tar krafttag för att möta socialtjänstens platsbehov


  Nyhet

  Platsläget inom Statens institutionsstyrelse (SiS) är fortsatt ansträngt. För att kunna leva upp till lagkravet att omedelbart anvisa plats utifrån socialtjänstens behov bedömer SiS att ytterligare kraftfulla åtgärder krävs.

 • SiS lanserar nya socialtjänstenkäter


  Nyhet

  Den 3 oktober lanserar SiS reviderade versioner av socialtjänstenkäten. Syftet är att förenkla för socialtjänsten att bedöma de insatser som placerade ungdomar och klienter tar del utav.

 • Möt SiS på Socialchefsdagarna


  Nyhet

  SiS finns med på Socialchefsdagarna i Göteborg den 27-29 september. Kom och hör oss berätta om vår grundutbildning och våra särskilt förstärkta avdelningar.

 • Första spadtaget för Margretelund


  Nyhet

  Tisdagen den 13 september togs första spadtaget för de nya byggnaderna vid ungdomshemet Margretelund.

 • Dags för SiS digitala studentarena


  Nyhet

  Den 14 september öppnar portarna till SiS studentarena 2022. Ett helt digitalt event för YH-studenter. Med avatarer, föreläsningar och videochattar hittar vi våra framtida medarbetare.

 • SiS svarar på Ekots granskning


  Nyhet

  Ekot (Sveriges Radio) har publicerat en granskning om otillbörliga relationer och sexuella övergrepp på SiS institutioner. Nu svarar generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark på kritiken i granskningen.

 • SiS stärker arbetet mot otillbörliga relationer och sexuella övergrepp


  Nyhet

  Det pågår ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Arbetet syftar till att stärka kvalitén i vården och behandlingen. Ett område som redan är högt prioriterat är att förhindra otillbörliga relationer och sexuella övergrepp inom SiS verksamhet. Nu stärks arbetet ytterligare.

 • SiS ger replik på ledare i Dagens Nyheter 4 augusti


  Nyhet

  Dagens Nyheter publicerade den 4 augusti en ledare om Statens institutionsstyrelse (SiS), som man menar utgör en ”plantskola för kriminella.” Texten innehåller ett antal missuppfattningar och felaktigheter som SiS ser ett behov av att bemöta.

 • Om SVT:s granskning av avvikningar inom ungdomsvården


  Nyhet

  Sveriges Television har sänt ett inslag om att 260 avvikningar skett under året från SiS ungdomshem. En avvikning innebär ett vårdavbrott för en placerad individ, men viktiga aspekter av SiS uppdrag belystes dessvärre inte i inslaget. Inte heller vilka sakförhållanden som döljer sig bakom siffrorna.