Nyheter

 • Viktiga framsteg för SiS under 2023


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. Ett för myndigheten prövande år har samtidigt inneburit positiva resultat, bland annat i form av betydligt färre avvikningar samt minskat hot och våld mot medarbetarna inom ungdomsvården.

 • SiS arbete med att förhindra sexuella övergrepp fortsätter


  Nyhet

  För att stärka myndighetens förebyggande arbete mot sexuella övergrepp implementeras nu en tydlig instruktion som ska ge SiS förutsättningar att arbeta rätt utifrån gällande forskning och lagstiftning.

 • SiS nominerar ungdomsvårdsdirektör till expert i regeringens utredning


  Nyhet

  Malin Östling, direktör för ungdomsvården nomineras som SiS expert i regeringens utredning av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

 • SiS lokalförsörjningschef om den fysiska miljöns betydelse för ungdomarna på SiS


  Nyhet

  Vi ställde några frågor till SiS nya chef på Sektionen för lokalförsörjning, Åsa Johansson om rapporten ”Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen”.

 • Betydligt färre avvikningar från SiS ungdomshem 2023


  Nyhet

  Under 2023 avvek totalt 248 barn och unga från Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Det är en minskning med över 40 procent från 2022 års siffror.

 • Samverkan vid tvångsvård – SiS seminarium på konferens för psykiatriläkare


  Nyhet

  Den 25 januari deltog SiS vid en konferens för ST-läkare inom psykiatri, där SiS beskrev den psykiatriska samsjukligheten hos de som är placerade på SiS.

 • Den statliga ungdomsvården ska utredas


  Nyhet

  En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Det meddelade regeringen vid en pressträff under måndagen. SiS ser positivt på beskedet.

 • Ny klagomålsfunktion för barn, unga och klienter


  Nyhet

  Idag lanserar SiS en fristående klagomålsfunktion dit alla barn, unga, klienter och anhöriga kan vända sig för att lämna synpunkter eller klaga på vården och behandlingen.

 • SiS behöver mer resurser då fler unga döms för brott


  Nyhet

  Den dramatiska ökningen av antalet unga som döms till sluten ungdomsvård (LSU) får betydande konsekvenser för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten går därför in med en hemställan till regeringen om utökade resurser för att klara uppdraget. Äskandet uppgår till 272 miljoner kronor för år 2024.

 • SiS del i nationellt stöd för avhoppare


  Nyhet

  I arbetet med avhoppare har Statens institutionsstyrelse, SiS, tagit fram ett metodstöd för att identifiera och motivera potentiella avhoppare från kriminella miljöer.

Dela sidan med andra