Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Socialtjänstenkät

Vid SiS pågår olika arbeten med att utvärdera kvaliteten i vården och behandlingen på SiS särskilda ungdomshem och SiS LVM-hem. En del i utvärderingen är att ta reda på hur socialtjänsten bedömer samarbetet med SiS och den vård som tillhandahålls av SiS.

Du var handläggare/socialsekreterare för en klient som nyligen skrevs ut från en av SiS institutioner. För att kunna förbättra våra insatser och göra vår organisation bättre ber vi dem som varit handläggare/socialsekreterare för en klient som skrivits ut från en institution att inom en vecka efter utskrivning besvara en enkät.

Institutionen som klienten var inskriven på skickar ett brev till handläggaren med klientens ärendenummer och en referenskod. För att kunna besvara enkäten ska ärendenummer och referenskod fyllas i på enkätens första sida.

Så här ska du besvara enkäten

Svarsskalan i enkäten går från 1 till 5 där 1 står för Mycket dåligt och 5 för Mycket bra. Klicka i den ruta som passar din uppfattning bäst. Till varje fråga finns utrymme för kommentarer, där är vi angelägna om att du kortfattat förtydligar de brister och förtjänster som du har upplevt i samband med placeringen. För teknisk support kontakta oss via e-post.

Uppgiftsskyldighet enligt 14 a § LVU samt 30 a § LVM

SiS har en lagstadgad skyldighet att följa upp verksamheten enligt LVU och LVM. Det innebär att socialnämnden är skyldig att lämna de uppgifter om enskilda som SiS behöver för att fullfölja denna skyldighet.

Fyll i enkäten