Komplettera en ansökan

Här hittar du information om hur du kompletterar en ansökan samt information om elektroniskt undertecknade beslut och digital signering. 

Om du behöver komplettera en tidigare gjord ansökan gör du det via vår e-tjänst Platsansökan: Komplettera en ansökan

Uppladdning av elektroniskt undertecknade beslut i Platsansökan

Elektroniskt undertecknade beslut kan laddas upp av socialtjänsten i vår e-tjänst Platsansökan.

Beslutet kan skickas till SiS placeringsenhet eller direkt till institution. SiS godtar egenhändigt undertecknade beslut och beslut som undertecknats med elektronisk underskrift.

När du skickar in digitalt signerade beslut till SiS är det mycket viktigt att:

  1. namn och titel på behörig beslutsfattare framgår av beslutet
  2. e-underskriften skickas med som bilaga

Navigera till ”Komplettera en ansökan” i e-tjänsten Platsansökan för att skicka ett eller flera elektroniskt undertecknade beslut.

Digital signering vid komplettering av ansökan

Socialtjänsten kan även signera beslut i platsansökan med BankID.

Signeringsalternativet är tillgängligt när kompletteringar av ansökningar skickas in.

Läs instruktioner för hur du kan signera beslut med BankID.

Dela sidan med andra