Föreskrifter om anvisning av plats

SiS har föreskrifter om anvisning av plats för unga och placering av dömda på särskilda ungdomshem och om vissa befogenheter på sådana hem.

Föreskrifterna innehåller kompletterande bestämmelser till

  • lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård socialtjänstförordningen (2001:937)
  • förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Begrepp och uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagarna och förordningarna, om inte annat anges.

Här hittar du föreskrifterna i sin helhet:

Statens institutionsstyrelses föreskrifter om anvisning av plats för unga och placering av dömda på särskilda ungdomshem och om vissa befogenheter på sådana hem

Dela sidan med andra