Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Platsansökan

För att ansöka om plats på ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem använder du vårt placeringformulär. SiS placeringsenhet tar emot och handlägger ansökningar hela dygnet.

Informationen i formuläret krypteras innan den skickas till SiS placeringsenhet. Det är alltså inte möjligt för någon obehörig att ta del av uppgifterna som skrivs in. När platsansökan har kommit in till SiS är den endast tillgänglig för personal på SiS placeringsenhet och behörigheten är hårt begränsad 

Kontakta SiS placeringsenhet vid frågor.

När vi har tagit emot din ansökan så återkommer vi inom kort.

Ansök om plats

Uppladdning av elektroniskt undertecknade beslut i platsansökan

Elektroniskt undertecknade beslut kan laddas upp av socialtjänsten i platsansökan (EPA).

Beslutet kan skickas till SiS placeringsenhet eller direkt till institution. SiS godtar egenhändigt undertecknade beslut och beslut som undertecknats med elektronisk underskrift.

När du skickar in digitalt signerade beslut till SiS är det mycket viktigt att:

  1. namn och titel på behörig beslutsfattare framgår av beslutet
  2. e-underskriften skickas med som bilaga.

Navigera till ”Komplettera en ansökan” i platsansökan (EPA) för att skicka ett eller flera elektroniskt undertecknade beslut.

Digital signering vid komplettering av ansökan

Socialtjänsten kan även signera beslut i platsansökan med BankID. Signeringsalternativet är tillgängligt när kompletteringar av ansökningar skickas in. Läs instruktioner på sidan Signera beslut med BankID.