Ansök om plats

SiS placeringsenhet tar emot och handlägger ansökningar dygnet runt. Ansök om plats på ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem via vår e-tjänst Platsansökan.

Informationen i din ansökan krypteras innan den skickas till SiS placeringsenhet. Det är alltså inte möjligt för någon obehörig att ta del av uppgifterna som skrivs in. När platsansökan har kommit in till SiS är den endast tillgänglig för personal på SiS placeringsenhet och behörigheten är hårt begränsad.

Ansök om plats 

När vi tagit emot er ansökan kontaktar placeringshandläggare er via telefon inom kort. Det är därför av vikt att någon finns tillgänglig via de telefonnummer ni uppger i ansökan.

Ansök om plats

Kontakta SiS placeringsenhet vid frågor

Kontakt för placering på ungdomshem

Kontakt för placering på LVM-hem

Behöver du istället skicka in kompletterande uppgifter för en tidigare gjord ansökan, läs informationen om hur du kan komplettera en ansökan.

Mer om placeringsprocessen

SiS har tagit fram en överskådlig beskrivning av placeringsprocessen för SiS ungdomshem och LVM-hem. Den heter "Instruktion för SiS placeringsprocess".

Instruktionens syfte är att ge ökad kunskap inom hela SiS samt skapa en gemensam bild av de olika delarna i placeringsförfarandet. Den innehåller bland annat processbeskrivningar, rättsliga utgångspunkter och information om SiS verksamhet.

Du som jobbar inom socialtjänsten kan här ta del av en extern version:

Instruktion för SiS placeringsprocess

Den har också skickats i en tryckt version till landets alla socialtjänster.

Dela sidan med andra