Kontakt för placering på LVM-hem

Placeringsenheten vid huvudkontoret har till uppgift att på socialtjänstens begäran anvisa plats vid den institution som bäst passar den enskilde individen. Institutionerna ansvarar för att vården anpassas till individens behov och förutsättningar.

För att ansöka om plats på ett LVM-hem använder du vår e-tjänst Platsansökan.

Placeringssekreterare LVM

010-453 40 28

Telefontider under kontorstid 

Måndag – fredag  09.00-12.00 och 13.00-16.00

Beredskap för akutplaceringar

010-453 40 00 för vidare instruktioner.

Vardagar 16.00-09.00 Lördag, söndag, helgdag dygnet runt

Dela sidan med andra