Att leda normkritiska samtalsgrupper

SiS handbok för samtalsledare

Utgivningsår: 2016

Rapportserie: Utbildningsmaterial

Pris: 100 kr

År 2013 fick SiS i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering och ta fram en handlingsplan för 2014.

I handlingsplanen ingick att utbilda interna utbildare, som i sin tur kan utbilda inom SiS. Att utbilda SiS personal har gett viktiga erfarenheter som följer med i den här handboken. Handboken har fått namnet Att leda normkritiska samtalsgrupper.

Dela sidan med andra