Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS

Ett forskningsbaserat metodmaterial

Utgivningsår: 2015

Rapportserie: Utbildningsmaterial

Pris: 100 kr

Ett metodmaterial för sex- och samlevnadskunskap, riktat till tjejer och killar som vistas inom SiS. Materialet är främst tänkt att användas av pedagoger men kan även användas av sjuksköterskor eller psykologer i samtal med de unga om sex och relationer.

Dela sidan med andra