Hälso- och sjukvård inom ungdomsvården

Ungdomar på SiS särskilda ungdomshem har ofta hälsoproblem. För att vården hos SiS ska bli framgångsrik är det viktigt att samordna hälso- och sjukvårdsinsatserna med insatserna riktade mot orsaken till placeringen.

I hälso-och sjukvårdsinsatserna ingår:

 • tillgång till läkare, sjuksköterska och psykolog
 • elevhälsa
 • bedömning och åtgärder av olika hälsoproblem
 • hälsosamtal med sjuksköterska.
 • bedömningssamtal med psykolog
 • läkemedelsbehandling
 • psykiatriska bedömningar
 • intern och extern samverkan kring ungdomarna
 • hjälp till tandvård

Dessutom arbetar de särskilda ungdomshemmen för att främja hälsa och ge ungdomarna förutsättningar till goda vanor, bland annat genom att erbjuda rådgivning om 

 • stress och sömn
 • sex och samlevnad
 • mat och fysisk aktivitet
 • att sluta röka och snusa

Dela sidan med andra