Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Hälso- och sjukvård inom ungdomsvården

Ungdomar på SiS särskilda ungdomshem har ofta hälsoproblem. För att vården hos SiS ska bli framgångsrik är det viktigt att samordna hälso- och sjukvårdsinsatserna med insatserna riktade mot orsaken till placeringen.

I hälso-och sjukvårdsinsatserna ingår:

 • Tillgång till läkare, sjuksköterska och psykolog.
 • Elevhälsa
 • Bedömning och åtgärder av olika hälsoproblem
 • Hälsosamtal med sjuksköterska.
 • Bedömningssamtal med psykolog.
 • Läkemedelsbehandling.
 • Psykiatriska bedömningar.
 • Intern och extern samverkan kring ungdomarna.
 • Hjälp till tandvård.

Dessutom arbetar de särskilda ungdomshemmen för att främja hälsa och ge ungdomarna förutsättningar till goda vanor, bland annat genom att erbjuda rådgivning om 

 • stress och sömn
 • sex och samlevnad
 • mat och fysisk aktivitet
 • att sluta röka och snusa