Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Hälso- och sjukvård inom ungdomsvården

Ungdomar på SiS särskilda ungdomshem har ofta hälsoproblem. De behöver såväl somatisk som psykiatrisk och psykologisk hälso- och sjukvård. Många har dessutom problem med sina tänder.

I hälso-och sjukvårdsinsatserna ingår:

 • Tillgång till läkare, sjuksköterska och psykolog.
 • Bedömning och åtgärder av olika hälsoproblem
 • Hälsosamtal med sjuksköterska.
 • Bedömningssamtal med psykolog.
 • Läkemedelsbehandling.
 • Psykiatriska bedömningar.
 • Fortsatt läkemedelsbehandling vid abstinens efter inledande vård på sjukhus.
 • Intern och extern samverkan kring ungdomarna.
 • Hjälp till akut tandvård.

Dessutom arbetar de särskilda ungdomshemmen för att förebygga hälsoproblem och ge ungdomarna bättre vanor, bland annat genom att erbjuda

 • avslappning och avstressande övningar
 • rådgivning om stress och sömn
 • sex- och samlevnadsundervisning
 • råd om kosthållning
 • hjälp att sluta röka och snusa.