Hälso- och sjukvård inom missbruksvården

För personer som blir omhändertagna enligt lagen om missbrukare i vissa fall (LVM) kan tillståndet vara livshotande. Läkare hos annan vårdgivare ska, om det inte är uppenbart onödigt, undersöka klienterna innan de kommer till institutionen. När det behövs ska vården inledas på sjukhus.

På sjukhusen finns resurser för behandling av abstinens och allvarliga sjukdomar, resurser som LVM-hemmen saknar. Först när klienterna inte längre behöver akutsjukhusens specialistvård kan de komma till SiS.

Klienter inom LVM-vården lider av ett allvarligt och långvarigt missbruk, men har dessutom ofta omfattande hälsoproblem. För att vården hos SiS ska bli framgångsrik är det viktigt att samordna hälso- och sjukvårdsinsatserna med insatserna riktade mot missbruket.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna inom LVM omfattar:

 • tillgång till läkare, sjuksköterska och psykolog
 • bedömning och åtgärder av olika hälsoproblem
 • hälsosamtal med sjuksköterska
 • psykiatriska bedömningar
 • individuella behandlingssamtal med psykolog vid behov
 • fortsatt läkemedelsbehandling vid abstinens efter inledande vård på sjukhus
 • läkemedelsbehandling mot oro eller ångesttillstånd för att underlätta drogfriheten
 • övrig läkemedelsbehandling
 • kartläggning och bedömning av samsjuklighet
 • intern och extern samverkan kring klienterna
 • hjälp till akut tandvård

Vid behov kan LVM-hemmen även erbjuda rådgivning om:

 • stress och sömn
 • mat och fysisk aktivitet
 • att sluta röka och snusa

SiS utredning LVM

Alla klienter som är omhändertagna enligt 4 § LVM erbjuds SiS utredning LVM. I den ingår:

 • psykologutlåtande
 • utlåtande utfärdat av läkare och sjuksköterska om klientens fysiska hälsa

När en klient är placerad i öppnare former under en så kallad 27 §-vistelse tar en annan vårdgivare över det medicinska ansvaret. LVM-hemmets hälso- och sjukvård ska dock alltid kontaktas i samband med att läkare sätter in medicinering av beroendeframkallande läkemedel.

Dela sidan med andra