MI - Motiverande samtal

MI är en samtalsmetod som inom SiS används vid strukturerade behandlingssamtal samt som ett allmänt förhållningssätt för bemötande. Syftet med MI är att ungdomar och klienter ska känna sig förstådda, accepterade och värdefulla samt att stärka den egna motivationen till förändring.

Centrala principer inom MI är att stötta individens motivation, självtillit och autonomi genom fokus på empati, samarbete och jämlikhet. Alla som arbetar på SiS genomgår grundutbildning i metoden för att kunna använda MI-principerna i den dagliga samvaron med ungdomar och klienter, medan behandlande MI-samtal utförs av särskilt tränade medarbetare.

MI har sina rötter i humanistisk och personcentrerad psykologi samt social inlärningspsykologi och kan med fördel kombineras med andra metoder eller aktiviteter så som KBT-insatser och skolverksamhet.

Dela sidan med andra