A-CRA - Adolescent Community Reinforcement Approach

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är ett behandlingsprogram för barn, ungdomar och unga vuxna 12–24 år med substansbruk. Metoden bygger på KBT och inlärningspsykologiska principer. 

A-CRA pågår c:a tre månader och ges individuellt. Insatsen syftar till att hjälpa ungdomen att genomföra en livsstilsförändring, det vill säga utveckla de färdigheter och sammanhang som krävs för att leva ett drogfritt liv. Det innebär till exempel att ungdomen ska stärka relationen till drogfria och prosociala vänner, närstående och aktiviteter, och förbättra sina kommunikationsfärdigheter. Utöver individuella samtal innehåller A-CRA därför en del som riktas till vårdnadshavare eller annan viktig vuxen, och en del som riktas till ungdom och vårdnadshavare gemensamt, med fokus på relationsfärdigheter. Deltagarna utför hemuppgifter mellan varje session där de får träna nya färdigheter i olika situationer.

Dela sidan med andra