A-CRA - Adolescent Community Reinforcement Approach

ACRA är ett behandlingsprogram för barn, ungdomar och unga vuxna 12-24 år med missbruksproblematik. Insatsen syftar till att hjälpa ungdomen att genomföra en livsstilsförändring med fyra övergripande mål: 1) en drogfri livsstil, 2) drogfria vänner och aktiviteter, 3) förbättrade relationer med familj, vänner och nätverk samt 4) bättre kommunikationsfärdigheter. Metoden bygger på KBT och inlärningspsykologiska principer.

Behandlingsprogrammet A-CRA utvärderas för närvarande inom SiS av en SiS-finansierad studie genomförd av en forskargrupp på Karolinska institutet.