Integrerad vård

Tecknad bild av flicka som talar med man och kvinna

Integrerad vård är ett flerårigt utvecklingsarbete som fokuserar på barn och unga som är placerade på SiS och samtidigt har behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Projektet har ett tydligt vårdkedjeperspektiv. En viktig del i Integrerad vård är att stärka samverkan mellan olika aktörer runt den unge.

Hösten 2019 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag för att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete för barn och ungdomar som är placerade hos SiS och som samtidigt har behov av insatser från BUP.

De barn och unga som är målgrupp för uppdraget har omfattande behov av olika vårdinsatser och fokus ligger på att prova arbetssätt för att ge integrerade och samtidiga vårdinsatser.

Arbetet sker i form av ett pilotprojekt där SiS samverkar med BUP-kliniker för att gemensamt genomföra vården. 

Integrerade team

Grundtanken i integrerad vård är att vården ska ges av integrerade team där personal från BUP och SiS arbetar tillsammans för att möta komplexa och sammansatta vårdbehov hos ungdomarna.

Fyra regioner ingår i pilotprojektet: Region Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Inom respektive region medverkar dessa institutioner: 

  • SiS ungdomshem Folåsa (Region Östergötland) 
  • SiS ungdomshem Hässleholm (Region Skåne) 
  • SiS ungdomshem Brättegården, SiS ungdomshem Ljungbacken, SiS ungdomshem Margeretelund, SiS ungdomshem Nereby och SiS ungdomshem Fagared (Västra Götalandsregionen)
  • SiS ungdomshem Rebecka och Tysslinge (Region Stockholm)

Dela sidan med andra