ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT är ett behandlingsprogram som kan erbjudas alla barn, ungdomar och klienter inom SiS. ACT syftar till att ge ökade möjligheter att hantera svåra minnen, tankar och upplevelser. Programmet syftar även till att vägleda individen i att identifiera vad denne tycker är viktigt i livet och skapa förutsättningar för att ta steg i riktning mot detta.

ACT kan användas för att skapa acceptans, motivation och drivkraft till förändring och kan användas som fristående insats och som förberedelse för riktade insatser mot till exempel missbruk eller kriminalitet. ACT ska genomföras i grupp men kan även ges individuellt. ACT är en av de senare formerna av KBT och kallas ibland för kontextuell KBT eller tredje vågens KBT.

Dela sidan med andra