ÅP - Återfallsprevention

Återfallsprevention är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar från 12 år och för vuxna med missbruksproblematik. Insatsen syftar till att ge färdigheter för att minska risk för återfall i alkohol- och narkotikamissbruk samt i förekommande fall, göra återfallen så begränsade som möjligt. Deltagarna uppmanas bland annat att kartlägga risksituationer och varningssignaler för återfall och öva på att hantera sug och socialt tryck. Metoden grundas på KBT och social inlärningsteori.

Dela sidan med andra