ESL - Ett Självständigt Liv

ESL är ett behandlingsprogram som riktar sig till vuxna klienter inom LVM med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik. ESL är initialt framtaget för personer med psykostillstånd och svårigheter att klara vardagliga aktiviteter eller socialt samspel.

Insatsen är även anpassad efter SiS målgrupp, oavsett närvaro av psykossjukdom och syftar till att förbättra sociala och praktiska förmågor inom områden som till exempel stress och sårbarhet, symtomhantering, vardagliga samtal, sysselsättning och hygien. ESL syftar till att höja individens funktionsnivå för att öka förutsättningar till ett självständigt och gott liv. ESL bygger i huvudsak på social inlärningsteori samt på kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och rehabilitering.

Dela sidan med andra