SiS LVM-hem Östfora

SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. 

Klienterna som bereds plats har i regel en lång historia av alkoholmissbruk och många försök till frivilliga insatser bakom sig.

Vi ser till det friska hos klienten och möter varje individ med respekt, värme och värdighet. Motivationsarbetet syftar till att skapa engagemang hos klienten att våga och vilja samverka i arbetet med att ta fram en handlingsplan för ett drogfritt liv.

Detta erbjuder vi

 • varje klient deltar i en strukturerad kartläggning av klientens behov och resurser. Ett team med behandlingssekreterare, behandlingsassistent och sjuksköterska samarbetar för att fysiska, psykiska och sociala problem ska behandlas samtidigt och integrerat med missbruksproblemen
 • alla klienter erbjuds SiS utredning LVM
 • i nära dialog med klienten och socialtjänsten skapas en individuell behandlingsplan med tydliga mål, behandlingssekreterare ansvarar för behandlingsplaneringen i samråd med klient, kontaktperson och socialtjänst
 • i behandlingsplanen ingår veckoschema med behandlingsåtgärder som anpassas efter de mål man tillsammans har kommit överens om att arbeta för att nå
 • för framgång i behandlingsarbetet är engagemang och medverkan avgörande och motivationsarbetet är därför inriktat på att ge klienten tilltro till sina resurser
 • planeringen sker i samverkan med viktiga personer i klientens nätverk och regelbundna socialtjänstmöten
 • metoder i behandling är motiverande samtal (MI) individuellt och i grupp, stor vikt läggs också vid ADL-träning och observationer av klientens funktionsnivå i de aktiviteter klienten har i sitt veckoschema
 • regelbunden fysisk träning tillsammans med personal i en för målgruppen specialutrustad träningslokal
 • brukarforum varje månad där klienter och institutionsledning möts i dialog för ständigt förbättringsarbete
 • utvärdering av vårdinsatser och uppföljning av uppsatta mål sker med täta intervall av behandlingsansvarig då också teamets observationer sammanställs
 • vårdtiden sammanställs och förslag till vårdplanering av långsiktig karaktär, i enlighet med SiS riktlinjer, kommuniceras skriftligt till klient och socialtjänst inför utskrivning

Kontakt

SiS LVM-hem Östfora
744 97 Järlåsa
Telefon växel: 010-453 60 00
Fax: 010-453 60 10, jourtid: 018-564 502

ostfora@stat-inst.se

Institutionschef: Catarina Liljegren

Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, bestående av sjukvårdskompetens, utrustning och kapacitet för stora omvårdnadsbehov.