Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS LVM-hem Runnagården

SiS LVM-hem Runnagården i Örebro tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot kvinnor med psykiska störningar samt utagerande kvinnor med våldsbeteende. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.

Målet med vistelsen är att ge kvinnorna stöd och motivationsbehandling för att göra det möjligt för dem att ta ansvar för drogmissbruket och ge hopp inför ett nytt sätt att leva.

Vägen ut ur ett drogmissbruk kan tyckas omöjlig, men den finns alltid. På Runnagården tar vi gemensamt itu med missbruksproblemen med tolvstegsmodellen som grund. Alla aktiviteter, enskilt eller i grupp, utgår från kvinnors perspektiv och livsvillkor.

Vi arbetar med en integrerad psykosocial och medicinsk behandling med fokus på fem områden:

  • Beroendeproblem
  • Den psykiska hälsan
  • Den fysiska hälsan
  • Den sociala situationen
  • Den personliga utvecklingen

Målet för behandlingen är att ge insikt och skapa en tro på förändring hos klienterna. Att få dem att på kort eller lång sikt ta ansvar för sitt tillstånd genom att välja ett liv utan droger med ökad livskvalitet och att ta emot det stöd och den hjälp de behöver.

Grundstruktur med olika aktiviteter

På Runnagården finns en grundstruktur som bygger på olika aktiviteter. Morgon- och kvällssamlingar, samtalsgrupper, föreläsningar och musikverksamhet med mera utgår från tolvstegsorienterad behandling som har ett kvinnoperspektiv och är anpassad för målgruppen.

Friskvård, ADL-träning (att klara av vardagliga sysslor) och social träning är självklara inslag i behandlingen, liksom en näringsriktigt sammansatt kost. Vi har gymnastiksal, gym, träningskök och vi använder oss flitigt av kultur och fritidsutbudet i Örebro.

Musikverksamhet

Musikverksamheten ska på ett kravlöst och lekfullt sätt få kvinnorna att känna lust att skapa, kommunicera och leva. Genom att använda tydliga, enkla och tempoanpassade musikaktiviteter i samma rum, på samma veckodag och samma tid erbjuds en struktur. Strukturen blir en trygghetsfaktor som skapar förtroende och tillit. När klienten känner sig trygg finns möjlighet att skapa ett samspel som gör att hon vågar uttrycka sig och träna koncentration och uthållighet.

Ett centralt inslag i musikverksamheten är de ljud- och videoinspelningar som sker under sessionsperioden då blockerade känslor gestaltas i sång-, dikt- och instrumentalform. Genom att på detta sätt dokumentera skapandet av alla uttryck blir en utveckling påtaglig och självreflektioner och självinsikter möjliga.

Hitta till SiS LVM-hem Runnagården

Kontakt

SiS LVM-hem Runnagården
Box 413, 701 48 Örebro
Besöksadress: Lingonstigen 2B, Örebro
Telefon växel: 010-453 58 00
Fax: 010-453 58 10

runnagarden@stat-inst.se

Institutionschef: Marie Arliden

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Kan ta emot kvinnor med psykisk störning samt utagerande eller våldsamt beteende.