SiS LVM-hem Runnagården

SiS LVM hem Runnagården tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelassisterad behandling och opiodmissbruk.

Runnagården har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Vi kan ta emot gravida kvinnor.

Målet med vistelsen är att ge kvinnorna stöd, omvårdnad och att motivera till fortsatt behandling i frivilliga former.

Runnagården har fyra låsbara och en öppen avdelning.

Alla klienter har ett team runt sig med kontaktperson, behandlingssekreterare, drogterapeut och sjuksköterska som stöd och utförare av olika behandlingsåtgärder. Alla klienter har ett individuellt veckoschema. Kontaktpersonen har individuella samtal med sin klient och är tillsammans med övriga i teamet ett stöd och hjälp under vårdtiden.

Det här erbjuder vi på Runnagården

  • ett gott omhändertagande och bemötande
  • SiS LVM utredning med behandlingsrekommendationer
  • gruppverksamhet och föreläsningar
  • kunskapsbaserade insatser som MI, återfallsprevention och Act
  • samtal med leg. psykolog och leg. psykoterapeut
  • möjlighet till bildterapi
  • fysisk träning i form av gym, tabata och fina promenadområden
  • social träning Fritidsaktiviteter i gupp och individuellt
  • träningskök
  • eget kök som lagar näringsriktig sammansatt och god mat

Hälso- och sjukvård

Runnagården har en egen sjuksköterskemottagning på institutionen och alla klienter har sin egen kontaktsjuksköterska. Konsulterande psykiatriker har mottagning en förmiddag i veckan och konsulterande läkare har mottagning en förmiddag var fjortonde dag. Självklart har alla klienter även tillgång till den allmänna sjukvården i Örebro.

Kontakt

SiS LVM-hem Runnagården
Box 413, 701 48 Örebro
Besöksadress: Lingonstigen 2B, Örebro
Telefon växel: 010-453 58 00
Fax: 010-453 58 10

runnagarden@stat-inst.se

Institutionschef: Marie Arliden

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelassisterad behandling och opiodmissbruk.

Dela sidan med andra