SiS LVM-hem Hornö

SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.

Vårt uppdrag är att vårda klienter som har omhändertagits med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. I mån av plats kan vi också ta emot klienter för vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Det här erbjuder Hornö:

  • anställda psykologer
  • sjuksköterskor alla dagar i veckan
  • konsultläkare (psykiatriker)
  • ett icke-konfrontativt förhållningssätt utifrån Motiverande samtal (MI)
  • SiS utredning LVM
  • reflektionsgrupp

Kontakt

SiS LVM-hem Hornö
Vallby, Hornö 17, 745 98 Enköping
Telefon växel: 010-453 59 00
Fax: 010-453 59 10

horno@stat-inst.se

Institutionschef: Andre Andersson

Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelsassisterad behandling och opioidmissbruk.

Dela sidan med andra