SiS LVM-hem Hornö

SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelassisterad behandling och opiodmissbruk.

Vårt uppdrag är att vårda klienter som har omhändertagits med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. I mån av plats kan vi också ta emot klienter för vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Det här erbjuder Hornö:

  • anställda psykologer
  • sjuksköterskor alla dagar i veckan
  • konsultläkare (psykiatriker)
  • ett icke-konfrontativt förhållningssätt utifrån Motiverande samtal (MI)
  • SiS utredning LVM
  • reflektionsgrupp

Kontakt

SiS LVM-hem Hornö
Vallby, Hornö 17, 745 98 Enköping
Telefon växel: 010-453 59 00
Fax: 010-453 59 10

horno@stat-inst.se

Institutionschef: Andre Andersson

Målgrupp: Män med alkohol, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelassisterad behandling och opiodmissbruk.

Dela sidan med andra