Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS LVM-hem Hornö

SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi atar emot män med psykiska störningar och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.

Vårt uppdrag är att vårda klienter som har omhändertagits med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. I mån av plats kan vi också ta emot klienter för vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Det här erbjuder Hornö:

  • anställda psykologer
  • sjuksköterskor alla dagar i veckan
  • konsultläkare (psykiatriker)
  • ett icke-konfrontativt förhållningssätt utifrån Motiverande samtal (MI)
  • SiS utredning LVM
  • reflektionsgrupp.

Kontakt

SiS LVM-hem Hornö
Vallby, Hornö 17, 745 98 Enköping
Telefon växel: 010-453 59 00
Fax: 010-453 59 10

horno@stat-inst.se

Institutionschef: Anders Hågeby

Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika eller blandmissbruk. Kan ta emot män med psykisk störning samt utagerande eller våldsamt beteende.