Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS LVM-hem Fortunagården

SiS LVM-hem Fortunagården i Värnamo tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk störning. De har ofta ett långvarigt missbruk och det är inte ovanligt att de även har fysiska och/eller demensliknande besvär och därför behöver särskild omvårdnad.

Vårt uppdrag är främst att avbryta missbruket och att utreda och motivera klienterna till fortsatt vård i frivilliga former.

Vi erbjuder bland annat

  • god omvårdnad
  • hälso- och sjukvård
  • fysisk träning
  • utredning med behandlingsrekommendationer
  • Motiverande samtal (MI)
  • gruppverksamhet
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • samtal med leg. psykoterapeut
  • nätverksarbete.

Kontaktpersoner

Klienterna hos oss ingår i ett team med 2-3 kontaktpersoner som ansvarar för motivations- och behandlingsarbetet samt upprättar ett individuellt veckoschema till klienten. Kontaktpersonen har individuella samtal med sin klient och är tillsammans med övriga i teamet ett stöd och hjälp under vårdtiden.

Hälso- och sjukvård

Många av klienterna har fysiska och psykiska besvär och sjukdomar. Våra sjuksköterskor finns på institutionen alla vardagar, en konsultläkare finns på plats en förmiddag i veckan. Klienter som har någon sjukdom eller fysiska besvär kan även få vård på sjukhuset i Värnamo, där det också finns en tandklinik.

Brukarforum

Vi har brukarforum på varje avdelning en gång i månaden där klienterna får diskutera vården och behandlingen och komma med synpunkter och önskemål.

Hitta till SiS LVM-hem Fortunagården

Kontakt

SiS LVM-hem Fortunagården
Doktorsgatan, 331 52 Värnamo
Telefon växel: 010-453 68 00
Fax: 010-453 68 10

fortunagarden@stat-inst.se

Institutionschef: Laila Siljedahl

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk störning.