SiS LVM-hem Gudhemsgården

SiS LVM-hem Gudhemsgården tar män med alkohol, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan också ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelassisterad behandling och opiodmissbruk.

På Gudhemsgården erbjuder vi:

  • inledande omvårdande insatser för att ge klienten möjlighet att återhämta sig från sitt missbruk
  • utredning och kartläggning av vårdbehovet som grund för att upprätta en behandlingsplan i samarbete med klienten och socialtjänsten
  • motiverande insatser för att uppfylla vårdens syfte

Kontaktpersoner och klientforum

Alla klienter får en kontaktperson som hjälper till med kontakter med socialtjänsten, andra myndigheter och är den som klienten i första hand ska vända sig till med synpunkter och önskemål.

Avdelningarna har regelbundna klientforum där klienterna får möjlighet att diskutera vården och behandlingen, komma med synpunkter och önskemål.

När klienterna kommer till oss får de skriftlig och muntlig information om hur de ska göra för att klaga på vården och att överklaga beslut.

Hälso- och sjukvård

På vår sjukvårdsenhet arbetar flera sjuksköterskor. Vi har också tillgång till konsultläkare.

Fritids- och friluftsaktiviteter

I vårt aktivitetshus kan klienterna arbeta med silversmide, läderarbete, enklare snickerier, akvarellmålning med mera. Här finns även biljardbord, gym och sporthall med bland annat bordtennis, badminton och klättervägg.

Vi har en musikstudio där klienterna kan skapa musik men också läsa in sagor på CD till sina barn eller andra.

Kontakt

SiS LVM-hem Gudhemsgården
Gudhemsgården 9
521 94
Falköping
Telefon växel: 010-453 62 00
Fax: 010-453 62 10

gudhemsgarden@stat-inst.se

Institutionschef: Ulrika Hermansson

Målgrupp: Män med alkohol, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelassisterad behandling och opiodmissbruk.

Dela sidan med andra