Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS LVM-hem Lunden

SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot klienter som har psykiska störningar och klienter som behöver medicinsk omvårdnad. Vi har verksamhet i Lund och i Höör.

Särskilt vårdkrävande kvinnor kan vårdas på avdelningen i Lund. Institutionen kan ta emot gravida kvinnor. Avdelningen i Lund tar inte emot män.

SiS LVM-hem Lunden har låsbara avdelningar för kvinnor. För män finns både låsbara avdelningar och öppna avdelningar.

De klienter som kommer till oss har ofta ett långvarigt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller ett blandmissbruk. Det är inte ovanligt att de klienter som är lite äldre har fysiska besvär och behöver särskild omvårdnad.

Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt, med motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (ÅP), som viktiga strukturerade inslag.

Klienterna har nära kontakt med Lundens egna sjuksköterskor. Vi har också kontinuerlig tillgång till läkare.

SiS LVM-hem Lunden arbetar inte med substitutionsbehandling. 

Lunden i Lund

  • Enhet Lunden i Lund tar emot kvinnor. Enheten har låsbara avdelningar.

Karlsvik i Höör

  • På enhet Karlsvik tar vi emot män. Enheten har en öppen och en låsbar avdelningen.

Det här erbjuder SiS LVM-hem Lunden:

  • Stöd i att bryta ett livshotande missbruk.
  • En god omvårdnad.
  • Förutsättningar för fysisk och psykisk återhämning.
  • Insatser och aktiviteter som ska motivera till förändring och till vård i frivillig form.
  • Utredning med behandlingsrekommendationer.
  • Skriftlig vårdtidssammanfattning.
  • Kontakt vid placering utanför institutionen under vårdtiden, enligt § 27 LVM.

Institutionen arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt med motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP) som centrala insatser i motivationsarbetet.

Hitta till SiS LVM-hem Lunden

Hitta till SiS LVM-hem Lunden avdelning Karlsvik

Kontakt

SiS LVM-hem Lunden
S:t Lars väg, Byggnad 91, 222 70 Lund
Telefon växel: 010- 453 30 00
Fax: 010-453 30 10

lunden@stat-inst.se

Institutionschef: Laila Siljedahl

Målgrupp: Kvinnor och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk störning.

SiS LVM-hem Lunden, enhet Karlsvik
Nybyvägen 56, 243 93 Höör
Telefon direkt: 010-453 30 60
Telefon växel: 010-453 30 00
Fax: 010-453 30 94

Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk och fysisk ohälsa.