SiS LVM-hem Lunden

SiS LVM-hem Lunden tar emot yngre kvinnor och medelåders män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. De manliga klienterna vårdas på avdelning Karlsvik i Höör.

De klienter som kommer till oss har ofta ett långvarigt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller ett blandmissbruk. Det är inte ovanligt att de klienter som är lite äldre har fysiska besvär och behöver särskild omvårdnad.

Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt, med motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (ÅP), som viktiga strukturerade inslag.

Klienterna har nära kontakt med Lundens egna sjuksköterskor. Vi har också kontinuerlig tillgång till läkare.

Institutionen kan ta emot gravida kvinnor.

Särskilt vårdkrävande kvinnor kan vårdas på avdelningen i Lund. Enheten Lunden har låsbara avdelningar för kvinnor.

SiS LVM-hem Lunden arbetar inte med substitutionsbehandling. 

Lunden i Lund

Enhet Lunden i Lund tar emot kvinnor. Enheten har låsbara avdelningar.

Karlsvik i Höör

På enhet Karlsvik tar vi emot kvinnor. Enheten har en öppen och en låsbar avdelning.

Det här erbjuder SiS LVM-hem Lunden:

  • stöd i att bryta ett livshotande missbruk
  • en god omvårdnad
  • förutsättningar för fysisk och psykisk återhämning
  • insatser och aktiviteter som ska motivera till förändring och till vård i frivillig form
  • utredning med behandlingsrekommendationer
  • skriftlig vårdtidssammanfattning
  • kontakt vid placering utanför institutionen under vårdtiden, enligt § 27 LVM

Institutionen arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt med motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP) som centrala insatser i motivationsarbetet.

Kontakt

SiS LVM-hem Lunden
S:t Lars väg, Byggnad 91, 222 70 Lund
Telefon växel: 010- 453 30 00
Fax: 010-453 30 10

lunden@stat-inst.se

Tillförordnad institutionschef: Björn Torshall

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykiskt ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Institutionen har en särskilt förstärkt avdelning (SFA) som har i uppdrag att bedriva vård för kvinnor med särskilda vårdbehov.

SiS LVM-hem Lunden, enhet Karlsvik
Nybyvägen 56, 243 93 Höör
Telefon direkt: 010-453 30 60
Telefon växel: 010-453 30 00
Fax: 010-453 30 94

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk och fysisk ohälsa.