SiS LVM-hem Rällsögården

SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Vårt uppdrag är att med utgångspunkt från den enskilde klientens förutsättningar och behov motivera och behandla vuxna drogmissbrukare.Den enskilde klientens förutsättningar och behov är grunden i behandlingsarbetet. Det innebär att insatserna organiseras utifrån ett helhetsperspektiv av klientens behov och resurser i samverkan med placerande socialtjänst.

Strukturerat behandlingsprogram

Vi har ett strukturerat behandlingsprogram, där kognitiv teori ligger till grund för verksamheten. I behandlingsarbetet tillämpar vi ett kognitivt förhållningssätt och ett icke konfrontativt bemötande med motiverande samtal (MI) som grund. I behandlingen är relationen mellan behandlare och klient viktig (kontaktmannaskap)

Individuell behandling med specifika insatser

Klienterna erbjuds individuell behandling där olika typer av specifika insatser ingår:

 • kontaktmannasamtal
 • MI-samtal
 • psykologsamtal
 • motivationsprogram
 • återfallsprevention
 • missbrukskartläggning
 • SiS utredning LVM
 • musikverksamhet
 • skapande verksamhet
 • social färdighetsträning
 • motion
 • ADL

Kontakt

SiS LVM-hem Rällsögården
Rällsögården 106, 714 93 Kopparberg
Telefon växel: 010-453 57 00
Fax: 010-453 57 10

rallsogarden@stat-inst.se

Institutionschef: Ingrid Öhrling

Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Dela sidan med andra