SiS LVM-hem Älvgården

SiS LVM-hem Älvgården i Hedemora tar emot män med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov.

Individuella samtal och gruppsamtal

Vårt uppdrag är att motivera klienterna till vård i frivillig form genom individuella samtal, gruppsamtal och föreläsningar som är anpassade utifrån klienternas individuella förutsättningar och behov.

Vår målsättning är att klienterna varje dag ska delta i morgonmöte, gruppverksamhet eller föreläsning och så kallad kvällsspegling .

Morgonmötet är ett forum där dagen planeras och alla får information om vad som händer under dagen.

Gruppverksamheten är uppbyggd i temaveckor med inslag av psykoedukation. Det innebär att utbilda klienten kring hans eventuella problem, reflektionsarbete och praktiskt arbete med arbetsuppgifter. De ämnen som vi fokuserar på under gruppverksamhet är alkohol- och drogberoende, psykisk ohälsa och samsjuklighet, relationer och social situation. 

Kvällspegling är ett inslag som erbjuds för att knyta ihop dagen och få möjlighet att samtala om det hänt något särskilt under dagen.

Riskbedömningar

Vi gör individuella riskbedömningar av hot och våld enligt det standardiserade bedömningsinstrumentet BVC (Bröset Violence Checklist). Innan en klient flyttas till öppen avdelning eller får tillstånd att vistas utanför institutionen gör vi en bedömning av risk för avvikning.

Hälso- och sjukvård

Älvgårdens medicinska verksamhet utgår från institutionens uppdrag enligt LVM. Det innebär att vi i stor utsträckning vänder oss till landstinget när det gäller hälso- och sjukvård för våra klienter.

Nya klienter ska vara läkarbedömda på hemmaplan, innan de tas in på Älvgården, och de ska vara kvar på sjukhus tills läkare har bedömt att de inte längre är i behov av sjukhusvård.

Vi har en överenskommelse med Hedemora vårdcentral som tar emot klienter som behöver öppenvårdsbehandling/konsultation och sjukvårdande behandling. Vid akuta tillstånd (somatiskt/psykiatrisk ohälsa) vänder vi oss till landstingets akutsjukvård. För akut tandvård vänder vi oss till Folktandvården i Hedemora.

På Älvgården finns sjuksköterskor, och vi har tillgång till psykolog och läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Kontakt

SiS LVM-hem Älvgården
Älvgården 4, 776 90 Hedemora
Telefon växel: 010-453 70 00
Fax: 010-453 70 10

alvgarden@stat-inst.se

Institutionschef: Maria Krantz

Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov.

Dela sidan med andra