SiS ungdomshem Råby

SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar.

Vi arbetar för att kunna erbjuda socialtjänsten flexibla vårdkedjor med möjlighet att tillgodose såväl behov av akutvård och utredningsinsatser som behandling i slutna och öppna former samt eftervård. Även LSU-vården ska bedrivas med ambition att tillhandahålla fullständig vårdkedja.

Vårdmiljön på Råby ska vara tydlig och strukturerad men samtidigt ge utrymme för individuella behovsbedömningar som grund för riktade individuella behandlingsinsatser utöver programverksamheten. Vi erbjuder behandlingsprogrammen ACT, ART, PULS och ÅP.

Målet är att alla ungdomar som vårdats på Råby skall få positiva färdigheter med sig, som ska vara till hjälp i resten av livet.

Vår skola heter Gyllenkrokska skolan. Den erbjuder grundskole-, särskole- och gymnasieundervisning. Eleverna har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Praktisk verksamhet erbjuds i olika arbetsstationer.

Kontakt

SiS ungdomshem Råby
Box 24036, 224 21 Lund
Besöksadress: Råbyvägen 40
Telefon växel: 010-453 74 00
Fax: 010-453 74 10

raby@stat-inst.se

Institutionschef: Maria Hultén

Målgrupp: Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet har platser avsedda för pojkar och flickor som dömts till sluten ungdomsvård.

Dela sidan med andra