Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Råby

SiS ungdomshem Råby tar emot icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik, missbruk och kriminalitet.

Vi erbjuder MultifunC för pojkar i åldern 14-20 år och har platser för pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU). Vi har i uppdrag att bedriva vård för pojkar med särskilda vårdbehov.

Vi arbetar för att kunna erbjuda socialtjänsten flexibla vårdkedjor med möjlighet att tillgodose såväl behov av akutvård och utredningsinsatser som behandling i slutna och öppna former samt eftervård. Även LSU-vården ska bedrivas med ambition att tillhandahålla fullständig vårdkedja.

Vårdmiljön på Råby ska vara tydlig och strukturerad men samtidigt ge utrymme för individuella behovsbedömningar som grund för riktade individuella behandlingsinsatser utöver programverksamheten.

Målet är att alla ungdomar som vårdats på Råby skall få positiva färdigheter med sig, som ska vara till hjälp i resten av livet.

Vår skola heter Gyllenkrokska skolan. Den erbjuder grundskole-, särskole- och gymnasieundervisning. Eleverna har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Praktisk verksamhet erbjuds i olika arbetsstationer.

Hitta till SiS ungdomshem Råby

Kontakt

SiS ungdomshem Råby
Box 24036, 224 21 Lund
Besöksadress: Råbyvägen 40
Telefon växel: 010-453 74 00
Fax: 010-453 74 10

raby@stat-inst.se

Institutionschef: Maria Hultén

Målgrupp: Flickor och pojkar, icke skolpliktiga. Erbjuder MultifunC. Har platser för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.