SiS ungdomshem Ryds brunn

SiS ungdomshem Ryds brunn tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.

Vi har platser för MBB- och behandlingsplaceringar. Platserna utgör en vårdkedja som innebär att de pojkar som skrivs in på den låsbara behandlingsavdelningen flyttar till den öppna behandlingsavdelningen eller en träningslägenhet på institutionsområdet när behovet av en låsbar placering upphör. Den unge slussas sedan ut från den öppna avdelningen/träningslägenheten.

Målet med vårdkedjan är att den unge bara ska vara på en låsbar avdelning så länge behovet finns och att arbetet med utslussning och öppenvårdsinsatser ska komma igång snabbare.

Akutplaceringar kan ingå i vårdkedjan när det finns behov av en längre institutionsplacering.

De strukturerade behandlingsinsatserna på Ryds brunn innefattar KBT-insatser och familjeinsatser.

Vi erbjuder fullständig skoldag med möjlighet att få grundskolekompetens och gymnasiebetyg. Skolan anpassas efter varje pojkes behov.

Ryds brunn ligger i samhället Ryd, fyra mil från Älmhult och fyra mil från Karlshamn.

Kontakt

SiS ungdomshem Ryds brunn
Strandvägen, 362 56 Ryd
Telefon växel: 010-453 69 00
Fax: 010-453 69 10

ryds_brunn@stat-inst.se

Institutionschef: Ramona Hallberg

Målgrupp: Skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Dela sidan med andra