SiS ungdomshem Hässleholm bygger ut

Antalet platser på SiS ungdomshem Hässleholm kommer mer än fördubblas.  Omställningen pågår under tre år och vara helt genomförd i alla delar våren 2021.

2021 kommer SiS ungdomshem Hässleholm ha utökat verksamheten från tre till sex avdelningar, från nuvarande 18 platser till 40 platser.

Byggnationen genomförs i tre faser

Den första fasen innefattar nybyggnation av fyra avdelningar, skolbyggnad, administrationslokaler, personalutrymmen, rekreationsområden, centralkök och matsal.

Den andra fasen omfattar driftssättning av ovanstående med tillhörande personal och verksamhet samt ombyggnation av befintliga lokaler som möjliggör ytterligare två nya avdelningar.

Den tredje fasen inbegriper driftssättning av ombyggnation med tillhörande personal och verksamhet.

Rekrytering

I samband med att antalet platser och avdelningar utökas kommer ungdomshemmet behöva rekrytera fler medarbetare.   

SiS ungdomshem Hässleholm kommer att synas på mässor och i media som modern, utmanande och lyskraftig statlig arbetsgivare.

Dela sidan med andra