SiS ungdomshem Sundbo

SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU).

Vårt övergripande arbetssätt är KBT, kognitiv beteendeterapi.

Sundbo har två vårdkedjor:

  • den ena vårdkedjan riktar sig främst till ungdomar med anti-social problematik
  • den andra vårdkedjan tar huvudsakligen emot ungdomar där en missbruksproblematik uppfattas som primär

Alla ungdomar har en kontaktperson och en behandlingsplanerare eller LSU-koordinator. Kontaktpersonen följer den unge under hela hans vistelse. Hon/han kommer att hjälpa honom med praktiska saker som till exempel klädinköp, men framför allt när det gäller kontakten med familj och socialsekreterare. Behandlingsplaneraren har en övergripande bild av vård- och behandlingsbehovet och svarar för att den planerade behandlingen blir genomförd.

De pojkar som är dömda till sluten ungdomsvård får en så kallad LSU-koordinator. Denne börjar planera ett utslussarbete så snart en pojke som är dömd till sluten ungdomsvård anlänt till Sundbo.

Vi erbjuder skolundervisning till alla pojkar. Läraren inleder med ett pedagogiskt samtal för att, tillsammans med eleven, sätta upp övergripande mål för skolgången. Om eleven saknar godkända betyg från grundskolan, kan målet vara att läsa in de ämnena. Har eleven grundskolebetyg finns möjlighet att läsa på gymnasial nivå.

Undervisningen bedrivs i mindre undervisningsgrupper utifrån elevernas individuella behov. Alla undervisningsgrupper är små, så att lärarna ska kunna ge eleverna den hjälp de behöver. Vi är vana vid elever som har koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och svenska som andra språk.

Kontakt

SiS ungdomshem Sundbo
Sundbo 50 A, 737 92 Fagersta
Telefon växel: 010-453 52 00
Fax: 010-453 52 10

sundbo@stat-inst.se

Institutionschef: Jenny Brännström

Målgrupp: Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet bedriver vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och har platser avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

Dela sidan med andra