SiS skola är en skyddsfaktor mot kriminalitet

SiS skolor undervisar i små grupper och anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar. För LSU-dömda ungdomar på SiS ungdomshem Tysslinge är varje lektion ett steg närmare ett normalt liv.

Rektor Åsa Beckman Malmberg berättar om skolverksamheten på SiS ungdomshem Tysslinge.

Vad betyder skolan för ungdomarna?

Skolan kan betyda oerhört mycket för de ungdomar som verkställer ungdomsvård, LSU. Många har inte klarat skolgången tidigare. Det är en skyddsfaktor från kriminalitet att klara skolgången. De som inte har en avslutad skolgång har svårt för att komma in i samhället. Det är viktigt att få papper på att man har klarat av åtminstone grundskola, eftersom det öppnar många dörrar till självförsörjning.

Vår skola ger en möjlighet att reflektera över sin framtid med stöd från personalen. Många ungdomar har gett upp om sig själva, men vuxenvärlden får inte göra det. Vi kan hjälpa dem att ta sig fram på en laglig väg och det kan rädda deras liv.

Hur är skolverksamheten upplagd?

Vår skola är en vanlig gymnasieskola med tydliga lektioner där vi har fokus på kunskap och framsteg. I skolan reflekterar vi tillsammans över hur samhället ser ut. Många ungdomar har en snedvriden världsuppfattning. Vårt jobb är att vidga uppfattningar så att de kan möta andra värderingar.

Hos oss räknas varje lektion och ungdomarna ska känna att de gör framsteg. Varje kurs som ungdomarna klarar är viktigt eftersom det är ett steg närmare ett normalt liv. Många ungdomar har god intellektuell kapacitet och har lätt för att lära sig saker. Däremot kan de behöva individuella anpassningar eftersom många har olika typer av diagnoser. En del har svårt för att tänka långsiktigt, sätta igång med saker och har mycket energi. Vi kan underlätta genom att dela upp saker i korta moment så att det blir tydligare när man gör framsteg.

Korta pauser är en annan viktig del. Ungdomarna kan även behöva motiveras av skol- och avdelningspersonal samt studie- och yrkesvägledare.

Vad är det roligaste med ditt jobb som rektor?

Ungdomarna är positiva och ambitiösa. Det glädjer mig när de gör framsteg i skolan. De har stor respekt för mig och våra lärare och visar gärna sin uppskattning på olika sätt.

Vad är utmanande med ditt jobb?

Det mest utmanande är ungdomarnas antisociala beteende. Vi måste nå bakom fasaden och motivera dem till skolgång. Många har dåliga erfarenheter från tidigare skolgång, där de inte fått den hjälp de behöver. När ungdomarna känner sig motiverade brukar de trivas i skolan och det är fantastiskt att se den förändringen.

Dela sidan med andra