SiS ungdomshem Folåsa

SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Folåsa har fem avdelningar för skolpliktiga flickor: en låsbar MBB-, tre låsbara behandlingsavdelningar och en öppen behandlingsavdelning.

Syftet med en utredningsplacering är att göra en bedömning av ungdomens framtida behov utifrån dennes förutsättningar och problem. Resultatet av utredningen leder till rekommendationer för fortsatt vård och behandling.

De ungdomar som placeras på en behandlingsavdelning får en individuell behandlingsplan, där såväl socialtjänstens uppdrag som föräldrarnas och den unges önskemål tas i beaktande.

Folåsa har en egen grundskola där alla placerade ungdomar går i.

Kontakt

SiS ungdomshem Folåsa
583 91 Vikingstad
Telefon växel: 010-453 21 00
Fax: 010-453 21 10

folasa@stat-inst.se

Institutionschef: Kristina Granlund

Målgrupp: Skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet bedriver vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Dela sidan med andra