Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Folåsa

SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Folåsa har fem avdelningar för skolpliktiga ungdomar: en utredningsavdelning och två behandlingsavdelningar för pojkar samt två behandlingsavdelningar för flickor.

Syftet med en utredningsplacering är att göra en bedömning av den unges framtida behov utifrån hans/hennes tillgångar och svårigheter. Resultatet av utredningen leder till rekommendationer för fortsatt vård och behandling.

De ungdomar som placeras på en behandlingsavdelning får en individuell behandlingsplan, där såväl socialtjänstens uppdrag som föräldrarnas och den unges önskemål tas i beaktande.

Vi har en egen skola där eleverna kan komplettera sina grundskolebetyg.

Hitta till SiS ungdomshem Folåsa

Kontakt

SiS ungdomshem Folåsa
590 47 Vikingstad
Telefon växel: 010-453 21 00
Fax: 010-453 21 10

folasa@stat-inst.se

Institutionschef: Peter Håkansson

Målgrupp: Pojkar, flickor, skolpliktiga.