SiS ungdomshem Fagared

SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Göteborg, Lindome och Öxnevalla.

Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.
 

Institutionen har MBB- och behandlingsplatser.

Ungdomarnas vardag är uppbyggd kring pedagogisk verksamhet och individuellt inriktade behandlingsinsatser. Behandlingsinsatserna styrs av den individuella behandlingsplanen och kan bestå av

  • deltagande i kognitiva behandlingsprogram
  • enskilda psykologsamtal
  • strukturerade kontaktmannasamtal
  • familjesamtal

Vi har kontinuerliga behandlingskonferenser tillsammans med socialtjänsten och den unges familj. Det är viktigt att den unge, hens familj och ansvarig socialsekreterare deltar i utrednings- och förändringsprocessen då detta ökar möjligheten till framgång i arbetet.

Fagared har egen sjuksköterska och tillgång till psykiatrisk konsult och neuropsykiatrisk specialist.

På kvällar och helger erbjuds olika fritidsaktiviteter tillsammans med personal på eller utanför institutionen.

Vi erbjuder undervisning på grundskolenivå och på gymnasienivå. Undervisningen är individualiserad och bedrivs i små grupper.

Kontakt

SiS ungdomshem Fagared
Västra Fageredsvägen 100
Box 4, 437 21 Lindome
Telefon växel: 010-453 63 00
Fax: 010-453 63 10

fagared@stat-inst.se

Institutionschef: Niclas Lyngstam

Målgrupp: Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet bedriver vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och har platser avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

SiS ungdomshem Fagared, enhet Öxnevalla
Box 4, 437 21 Lindome
Besöksadress: Brännared 1
Telefon växel: 010-453 63 00
Fax: 010-453 63 10

fagared@stat-inst.se

Målgrupp: Icke skolpliktiga pojkar.

SiS ungdomshem Fagared, enhet Falkgatan
Box 4, 437 21 Lindome
Besöksadress: Falkgatan 7b
Telefon växel: 010-453 63 00
Fax: 010-453 63 10

fagared@stat-inst.se

Målgrupp: Pojkar, icke skolpliktiga.

Dela sidan med andra