Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Fagared

SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar och skolpliktiga flickor med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome och i Öxnevalla.

 

Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Vi tar också emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård. 

Institutionen har akut-, utrednings- och behandlingsplatser.

Ungdomarnas vardag är uppbyggd kring pedagogisk verksamhet och individuellt inriktade behandlingsinsatser. Behandlingsinsatserna styrs av den individuella behandlingsplanen och kan bestå av

  • deltagande i kognitiva behandlingsprogram
  • enskilda psykologsamtal
  • strukturerade kontaktmannasamtal
  • familjesamtal.

Vi har kontinuerliga behandlingskonferenser tillsammans med socialtjänsten och den unges familj. Det är viktigt att den unge, hens familj och ansvarig socialsekreterare deltar i utrednings- och förändringsprocessen då detta ökar möjligheten till framgång i arbetet.

Fagared har egen sjuksköterska och tillgång till psykiatrisk konsult och neuropsykiatrisk specialist.

På kvällar och helger erbjuds olika fritidsaktiviteter tillsammans med personal på eller utanför institutionen.

Vi erbjuder undervisning på grundskolenivå och på gymnasienivå. Undervisningen är individualiserad och bedrivs i små grupper.

Kontakt

SiS ungdomshem Fagared
Box 4, 437 21 Lindome
Telefon växel: 010-453 63 00
Fax: 010-453 63 10

fagared@stat-inst.se

Tillförordnad institutionschef: Elisabeth Ljung

Målgrupp: Pojkar, icke skolpliktiga. Har plats för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

SiS ungdomshem Fagared, enhet Öxnevalla
Brännared 1, 519 97 Öxnevalla
Telefon växel: 010-453 63 00
Fax: 010-453 63 10

fagared@stat-inst.se

Målgrupp: Pojkar, icke skolpliktiga. Flickor, skolpliktiga.