SiS ungdomshem Bärby

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Vi erbjuder behandling av unga sexualförövare och för ungdomar med missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov. Bärby tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Vi har MBB- och behandlingsplatser för pojkar som är omhändertagna med stöd av LVU.

Skolverksamheten på Bärby ingår som en naturlig del i institutionens vardag och sker i nära samarbete med avdelningarna. 

SiS ungdomshem Bärby
Funbo-Broby 53, 741 77 Uppsala
Telefon växel: 010-453 22 00
Fax: 010-453 22 10

barby@stat-inst.se

Institutionschef: Hans Bouveng

Målgrupp: Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet erbjuder behandling av unga med sexualproblematik, bedriver vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och har platser avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård.

Dela sidan med andra