SiS ungdomshem Klarälvsgården

SiS ungdomshem Klarälvsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. 

Vi har låsbara behandlingsavdelningar och en öppen utslussavdelning som tillsammans utgör en intern vårdkedja.

Det vanliga är att den unge inleder vistelsen på låsbar avdelning där man jobbar med problembeteenden som rör hot, våld och attityder. När den unge har gjort framsteg i behandlingen kan det bli aktuellt att flytta till den avdelning där pojkarna har större möjligheter till vistelser utanför Klarälvsgården i form av fritidssysselsättningar, praktik eller extern skola.

I slutet av vistelsen på Klarälvsgården kan den unge flytta till vår utslussavdelning i Deje. Där fortsätter behandlingsarbetet, samtidigt som den unge får träna sina färdigheter i samhällsmiljö, för att bli så bra rustad som möjligt för att klara livet utanför institutionen.

Vi har egen skola och alla pojkar får en individuell studieplan. Den är skapad utifrån den unges behov och förutsättningar. Varje elev har också ett individuellt schema. Schemat reglerar elevernas skolgång, aktiviteter och eventuell praktik. Innehållet i undervisningen sker i kontinuerlig dialog med eleven och där hans starka sidor, förutsättningar och behov diskuteras. De individuella studieplanerna revideras vid behov och dokumenteras av pedagogerna.

Kontakt

SiS ungdomshem Klarälvsgården
Orretorp, 669 91 Deje
Telefon växel: 010-453 56 00
Fax: 010-453 56 10

klaralvsgarden@stat-inst.se

Institutionschef: Jonathan Eliasson

Målgrupp: Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Dela sidan med andra