Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Brättegården

SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg.  Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.

Institutionen har avdelningar med olika inriktning. Två platser är avsedda för flickor som har dömts till sluten ungdomsvård. Vi erbjuder behandling och eftervård enligt MultifunC.

Alla flickor går i Brättegårdens egen skola.

Kontakt

SiS ungdomshem Brättegården
Box 268
462 23 Vänersborg
Besöksadress: Brätte 166, 462 93 Vänersborg
Telefon växel: 010-453 27 00
Fax: 010-453 27 10

brattegarden@stat-inst.se

Institutionschef: Liz Åkerlund-Malm

Målgrupp: Flickor 14-20 år. Erbjuder behandling enligt MultifunC. har plats för flickor som dömts till sluten ungdomsvård.