SiS ungdomshem Brättegården

SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Vårt huvuduppdrag är att ge vård som syftar till att ge ungdomar bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv, med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Vi tar emot MBB- och behandlingsplaceringar. 

All vård och behandling utgår från individuella planer som upprättas tillsammans med ungdomen, socialtjänsten och föräldrar/vårdnadshavare.

Vi strävar efter att skapa en trygg vistelse för ungdomen. Det gör vi genom en omsorg präglad av traumamedvetenhet (TMO-Traumamedveten omsorg) som bygger på en förståelse för ungdomens behov och beteende kopplat till dess historia. Vi bemöter ungdomarna lågaffektivt, med fokus på relationsskapande samt inlärning och övning av strategier för att hantera påfrestningar. 

Tillsammans med vår egen skola, Brätte skola, erbjuder vi en välstrukturerad vardag som ytterligare bidrar till trygghetsskapande. Skolan strävar efter ett helhetsperspektiv där man utöver kunskapsutveckling samverkar med såväl behandling som hälso- och sjukvård i att utveckla färdigheter och förmågor. Institutionen har avdelningar med olika inriktning. För ungdomar med behov av anpassad vård utifrån omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik med kombination av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt kraftigt utagerande beteende finns en särskilt förstärkt avdelning, SFA, med fyra platser.

Kontakt

SiS ungdomshem Brättegården
Box 268
462 23 Vänersborg
Besöksadress: Brätte 166, 462 93 Vänersborg
Telefon växel: 010-453 27 00
Fax: 010-453 27 10

brattegarden@stat-inst.se

Institutionschef: Liz Åkerlund-Malm

Målgrupp: Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Dela sidan med andra