Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Eknäs

SiS ungdomshem Eknäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. 

Eknäs har akut-, utrednings- och behandlingsavdelningar. Samtliga avdelningar är låsta.

Vi arbetar för att motivera den unge till förändring, bland annat genom att lära honom andra sätt att bete sig. Alla insatser ska så långt som möjligt ske i samarbete mellan ungdomen, föräldrarna, socialtjänsten och ungdomshemmet. Socialtjänsten har det övergripande vårdansvaret.

Eknässkolan är en viktig del av Eknäs verksamhet. Skolan och avdelningarna samarbetar med varandra för att undervisningen ska bli integrerad i behandlingen av eleven. Skolan arbetar även aktivt med kontakter med elevens hemskola och nätverk.

Kontakt

SiS ungdomshem Eknäs
Vallby, Eknäs, 745 98 Enköping
Telefon växel: 010–453 26 00
Fax: 010–453 26 10

eknas@stat-inst.se

Institutionschef: Zdravko Miholic

Målgrupp: Pojkar, icke skolpliktiga.